ï»? title_temp 【图文】有æœø™‚¥é”€å”®çš„道èµ\是怎样çš?òq²é¸¡¾_ªé€‰æ‹©ž®æŠ€å·?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','【图文】有æœø™‚¥é”€å”®çš„道èµ\是怎样çš?òq²é¸¡¾_ªé€‰æ‹©ž®æŠ€å·?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>秒拍真空小视频手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>【图文】有æœø™‚¥é”€å”®çš„道èµ\是怎样çš?òq²é¸¡¾_ªé€‰æ‹©ž®æŠ€å·?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?016-01-17</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> 对于矛_®¶åº„复合微生物肥料、石家庄复合微生物肥料、等问题大家已经有了了解åQŒé‚£å…³äºŽâ€?a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a>销售的道èµ\是怎样çš?<a href="/gjf/" target="_blank">òq²é¸¡¾_?/a>选择ž®æŠ€å·§â€å‘¢åQŸä¼°è®¡å¾ˆå¤šäh˜q˜ä¸ç†Ÿæ‚‰å§ï¼Œä»Šå¤©æˆ‘们ž®±å’Œä¸“家一èµïL†Ÿæ‚‰ä¸€ä¸‹ï¼ </p> <p style="text-align:center;">秒拍真空小视频   </p> <p style="text-indent:2em;"> 随着有机肥发展到新的阶段åQŒå“ç‰Œè¥é”€ä¹Ÿç™¾å§“消费行ä¸ø™¿›å…¥æ–°å¸¸æ€ï¼Œæ–°é˜¶ŒDµä¸‹çš„有æœø™‚¥å“ç‰Œè¥é”€æ˜¾è‘—的特征是营销成本­‘Šæ¥­‘Šé«˜åQŒæœ‰æœø™‚¥å“ç‰ŒæŽ¨å¹¿åº¦éš¾åº¦è¶Šæ¥è¶Šå¤§ï¼Œ¾lˆä¸å¯é¿å…åœ°å‡ºçŽ°è¥é”€ä¹Þp±¡ã€‚在˜q™ä¸€ä¸ªèƒŒæ™¯ä¸‹åQŒæœ‰æœø™‚¥ä¼ä¸šå¦‚何通过销售变革谋求生存之道?我认为,有机肥企业要惛_œ¨æ–°å¸¸æ€ä¸‹å®žçŽ°è¥é”€å˜é©åQŒå¿…™å Z€œå“¾c»è¶Šä½â€ï¼Œåˆå¦‚何实现呢åQ? </p> <p style="text-indent:2em;"> 抢占法:抢占认知å…Þp¯† </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 抢占认知å…Þp¯†çš„高境界ž®±æ˜¯åQŒæé«˜æœ‰æœø™‚¥æ—Óž¼Œåœ¨æ¶ˆè´¹è€…è„‘‹¹·é‡Œå‡ºçŽ°çš„就是某个品牌,也就是在消费者脑‹¹·é‡Œž®†æœ‰æœø™‚¥ä¸Žå“ç‰Œç”»ä¸Šäº†½{‰å·åQŒè¿™æ ·å°±æˆåŠŸäº? </p> <p style="text-indent:2em;"> 驱动法:昄¡¤ºå–点驱动 </p> <p style="text-indent:2em;"> 产品要有卖点åQŒäñ”品品质与竞争å¯ÒŽ‰‹ç›¸æ¯”有明¼‹®çš„差异化。需要有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”企业ž®†äñ”品内在的品质差异外化为可以感知、理解、识别的卖点åQŒç”±æ­¤å¼•å¯¼æ¶ˆè´¹è€…进行购买。äñ”品的功能、äñ”品的包装都作为卖炏V€? </p> <p style="text-indent:2em;"> ?提升法:公司文化 </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 公司文化是商机,惌™¦æ¶ˆè´¹è€…对品牌形成认同、依赖,可以考虑在品牌中植入文化元素。比如耐克植入˜qåŠ¨æ–‡åŒ–ã€? </p> <p style="text-indent:2em;"> 识别法:强化形象识别 </p> <p style="text-indent:2em;"> è®îC½ä¸€ä¸ªå“ç‰Œï¼Œå¾€å¾€éœ€è¦ä¸€ä¸ªè²ä½“,˜q™å°±éœ€è¦å“ç‰Œè¥é”€˜q‡ç¨‹ä¸­ä¸€å®šè¦å»ºç«‹òq¶ä¸æ–­å¼ºåŒ–自íw«çš„品牌形象。有æœø™‚¥å“ç‰Œå½¢è±¡ä¸èƒ½˜q‡äºŽå¤æ‚åQŒè¶Š½Ž€å•è¶Šå®ÒŽ˜“被老百姓理解有æœø™‚¥åQŒæœ‰æœø™‚¥é”€å”®çš„道èµ\是怎样的也­‘Šå®¹æ˜“在他们脑æ“v中扎栏V€? </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#ff0000;">您或许感兴趣的文章:<a href="http://chanskype.com/news/42.html">梨橙的高效栽åŸÒŽŠ€æœ?/a></span> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 农户在采购干鸡粪的时候有以下几点需要注意: </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 1 、地区选择åQšé¸¡¾_ªåœ°åŒºåˆ†å¸ƒä¸åŒç§¯åˆ†çš„¿Uç±»ä¹Ÿä¸åŒï¼Œæ²›_Œ—地区矛_®¶åº„周边äؓ蛋鸡å…ÀL®–集中地蛋鸡粪源较为充­‘»I¼Œ¿U¦çš‡å²›åœ°åŒø™‚‰é£Ÿé¸¡å±…多åQŒæ±Ÿè‹ä¸€å¸¦å¤§å¤šäؓ½EÕd£³é¸¡ç²ªã€? </p> <p style="text-indent:2em;"> 2 、品质选择åQšéšç€å¸‚场需求加大,本èín不值钱的积分现在也火è“v来了。其实鸡¾_ªä¸­æœ‰æ‚质是很正常的åQŒåœ°é¢ä¸Šæ™¾æ™’éš‘Ö…ä¼šæ²¾ä¸Šå°‘许土˜q™ä¸ªå¤§å¯æ”‘Ö¿ƒåQŒåªè¦ä¸æ˜¯äh为添加的ž®±æ— æ‰€è°“了åQŒå¯¹äºŽå†œæˆäh¥è¯´å½“然肯定是¾U¯åº¦­‘Šé«˜­‘Šå¥½äº†ï¼Œæ¯•ç«Ÿå’׃»¬ä¹°çš„不是土吗。干鸡粪的好坏其实外观很å®ÒŽ˜“分èöL出来的,但还是要到当地考察一下äؓ好ã€? </p> <p style="text-indent:2em;"> 3 、季节性的选择åQšä»€ä¹ˆå­£èŠ‚çš„òq²é¸¡¾_ªè´¨é‡å‘¢åQŸæ˜¥¿U‹å­£èŠ‚天气就为干燥干鸡粪外观品质较好åQŒå«æ°´é‡ä¹Ÿç›¸å¯¹è¾ƒž®‘。夏季虽然气温较高但雨水较多åQŒç²ªä¾¿å®¹æ˜“发酵媄响外观品质,含水量也相对较高åQŒè¿™ä¸ªå­£èŠ‚的鸡粪适合有机肥厂生äñ”鸡粪有机肥ä‹É用。所以用户采购干鸡粪的时候尽量选择在春¿U‹å­£èŠ‚,春秋季节正好也是大多数农作物施肥季节ã€? </p> <p style="text-indent:2em;"> 上述òq²é¸¡¾_ªé€‰æ‹©ž®æŠ€å·§ç­‰é—®é¢˜çš„介¾lï¼Œå¯ÒŽ‚¨æœ‰å¸®åŠ©å—åQŸå¦‚果有帮助的话åQŒè¯·æ‚¨ç‘ô¾l­å…³æ³¨æˆ‘们、石家庄复合微生物肥料ã€?b>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/b>的介¾lï¼ </p> <p style="text-indent:2em;"> <span>本文关键词:</span><span>有机è‚?销å”?品牌 季节 营销 产品</span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="92.html">矛_®¶åº„干鸡粪刚接触有æœø™‚¥åQŒæ€Žæ ·è´­ä¹°å¥½çš„鸡粪有机è‚?动植物吸收干鸡粪的哪些养åˆ?/a></div> <div>下一æ?<a href="90.html">【图文】干鸡粪含有哪些å…Õdˆ† 农业的发展前æ™?/a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%d3%d0%bb%fa%b7%ca'>有机è‚?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%b7%c5%c6'>品牌</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%be%bd%da'>季节</a>,<a href='/key.aspx?k=%d3%aa%cf%fa'>营销</a>,<a href='/key.aspx?k=%b2%fa%c6%b7'>产品</a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/300.html">【图文】生物有æœø™‚¥åŽ‚家免费培训_土壤板结营养元素严重å¤Þp¡¡</a></li> <li><a href="/news/298.html">【精选】生物有æœø™‚¥ä¸Žæœ‰æœø™‚¥_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/297.html">【图文】配合ä‹É用效果好_完全替代化肥˜q˜ä¸çŽ°å®ž</a></li> <li><a href="/news/294.html">【推荐】制作鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥çš„方法_矛_®¶åº„有æœø™‚¥ä¼˜åŠ¿</a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/157.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291621466262029936879.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291621466262029936879.jpg" alt="微生物菌剂厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/157.html">微生物菌剂厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/146.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629272822029968877.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629272822029968877.jpg" alt="全水溶微生物菌剂" /></a></h2> <h3><a href="/supply/146.html">全水溶微生物菌剂</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/145.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629496732029935146.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629496732029935146.jpg" alt="微生物菌剂水溶肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/145.html">微生物菌剂水溶肥</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/144.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291630125012029928403.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291630125012029928403.jpg" alt="矛_®¶åº„复合微生物菌肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/144.html">矛_®¶åº„复合微生物菌肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='zb0hu'></thead><label id='zb0hu'><blockquote id='zb0hu'></blockquote></label><p id='zb0hu'></p><small id='zb0hu'><ul id='zb0hu'><bdo id='zb0hu'><dir id='zb0hu'></dir><noframes id='zb0hu'><li id='zb0hu'></li></noframes><small id='zb0hu'></small><ins id='zb0hu'></ins><blockquote id='zb0hu'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='zb0hu'></fieldset><span id='zb0hu'></span><tfoot id='zb0hu'></tfoot><em id='zb0hu'></em><select id='zb0hu'></select><q id='zb0hu'><sub id='zb0hu'><i id='zb0hu'></i></sub><thead id='zb0hu'><strong id='zb0hu'></strong></thead></q><ul id='zb0hu'></ul><dir id='zb0hu'></dir><code id='zb0hu'><ins id='zb0hu'></ins></code><bdo id='zb0hu'><label id='zb0hu'><pre id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'></fieldset></pre></label></bdo><big id='zb0hu'><ul id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'></noframes><tfoot id='zb0hu'><sub id='zb0hu'><sup id='zb0hu'><p id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend><noframes id='zb0hu'><dd id='zb0hu'><tbody id='zb0hu'><td id='zb0hu'><optgroup id='zb0hu'><strong id='zb0hu'></strong></optgroup><address id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></address><big id='zb0hu'></big></td><table id='zb0hu'></table></tbody><pre id='zb0hu'></pre></dd><span id='zb0hu'><b id='zb0hu'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='zb0hu'></option></ul></big><address id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'></abbr></address><strike id='zb0hu'><font id='zb0hu'></font></strike><ul id='zb0hu'><tbody id='zb0hu'></tbody></ul><sup id='zb0hu'><li id='zb0hu'></li></sup><legend id='zb0hu'></legend><label id='zb0hu'><i id='zb0hu'><td id='zb0hu'><tfoot id='zb0hu'></tfoot><pre id='zb0hu'></pre></td></i></label><strong id='zb0hu'><del id='zb0hu'></del></strong><button id='zb0hu'></button><p id='zb0hu'><tbody id='zb0hu'><q id='zb0hu'><noscript id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='zb0hu'><table id='zb0hu'><em id='zb0hu'></em><noscript id='zb0hu'><dl id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='zb0hu'></sup><em id='zb0hu'><sub id='zb0hu'><i id='zb0hu'><option id='zb0hu'></option></i><select id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></select></sub><center id='zb0hu'><i id='zb0hu'></i></center></em><button id='zb0hu'></button><kbd id='zb0hu'><table id='zb0hu'><em id='zb0hu'><strong id='zb0hu'><ol id='zb0hu'><option id='zb0hu'></option></ol></strong></em><blockquote id='zb0hu'><tfoot id='zb0hu'></tfoot><small id='zb0hu'><b id='zb0hu'></b></small></blockquote><table id='zb0hu'><sup id='zb0hu'><td id='zb0hu'><dt id='zb0hu'><i id='zb0hu'><label id='zb0hu'></label></i></dt></td><div id='zb0hu'></div></sup></table></table><style id='zb0hu'></style></kbd><th id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'></noframes></th><div id='zb0hu'></div><dt id='zb0hu'><dd id='zb0hu'></dd><div id='zb0hu'></div></dt><style id='zb0hu'><acronym id='zb0hu'><style id='zb0hu'></style></acronym></style><tr id='zb0hu'><dt id='zb0hu'><small id='zb0hu'></small></dt></tr><ins id='zb0hu'></ins><tt id='zb0hu'></tt><big id='zb0hu'><form id='zb0hu'><tt id='zb0hu'></tt><fieldset id='zb0hu'><center id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'></fieldset></center><ol id='zb0hu'><select id='zb0hu'><style id='zb0hu'><q id='zb0hu'></q><strong id='zb0hu'><tfoot id='zb0hu'><ul id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='zb0hu'><dfn id='zb0hu'><noscript id='zb0hu'><sub id='zb0hu'></sub></noscript><li id='zb0hu'></li></dfn></abbr></select><ol id='zb0hu'></ol><dir id='zb0hu'></dir></ol></fieldset><abbr id='zb0hu'><legend id='zb0hu'><acronym id='zb0hu'></acronym></legend><th id='zb0hu'></th></abbr><table id='zb0hu'><strike id='zb0hu'><button id='zb0hu'></button></strike></table></form></big><button id='zb0hu'><style id='zb0hu'></style></button><em id='zb0hu'></em><code id='zb0hu'><dir id='zb0hu'><em id='zb0hu'></em></dir></code><thead id='zb0hu'></thead><dd id='zb0hu'><blockquote id='zb0hu'><table id='zb0hu'><font id='zb0hu'></font><strike id='zb0hu'><optgroup id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'><strong id='zb0hu'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='zb0hu'></center><strong id='zb0hu'></strong><small id='zb0hu'><q id='zb0hu'></q></small><font id='zb0hu'></font><ul id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'></abbr><dd id='zb0hu'><dd id='zb0hu'><pre id='zb0hu'></pre><ol id='zb0hu'></ol><ins id='zb0hu'></ins></dd></dd><em id='zb0hu'><b id='zb0hu'></b><u id='zb0hu'><code id='zb0hu'></code></u></em></ul><label id='zb0hu'></label><tr id='zb0hu'><style id='zb0hu'><blockquote id='zb0hu'><dfn id='zb0hu'><label id='zb0hu'></label></dfn><th id='zb0hu'></th></blockquote></style><strong id='zb0hu'><strike id='zb0hu'><q id='zb0hu'></q></strike></strong><legend id='zb0hu'></legend><tr id='zb0hu'></tr></tr><ul id='zb0hu'><label id='zb0hu'><li id='zb0hu'></li></label></ul><tbody id='zb0hu'><dir id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'><font id='zb0hu'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'><ol id='zb0hu'></ol><noscript id='zb0hu'></noscript></fieldset><td id='zb0hu'></td></bdo><fieldset id='zb0hu'><option id='zb0hu'><ul id='zb0hu'><td id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend><del id='zb0hu'></del><ins id='zb0hu'></ins><form id='zb0hu'><table id='zb0hu'></table><th id='zb0hu'><tr id='zb0hu'><tt id='zb0hu'><dfn id='zb0hu'><select id='zb0hu'><optgroup id='zb0hu'><select id='zb0hu'></select></optgroup><del id='zb0hu'><small id='zb0hu'></small></del><dd id='zb0hu'><center id='zb0hu'></center></dd></select></dfn><dfn id='zb0hu'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='zb0hu'></dt></td></ul></option><tbody id='zb0hu'></tbody><q id='zb0hu'><strong id='zb0hu'></strong></q></fieldset><li id='zb0hu'></li><ul id='zb0hu'></ul><button id='zb0hu'></button><blockquote id='zb0hu'></blockquote><td id='zb0hu'><i id='zb0hu'><span id='zb0hu'></span><style id='zb0hu'><center id='zb0hu'></center><strike id='zb0hu'><code id='zb0hu'><thead id='zb0hu'><button id='zb0hu'></button><div id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend></div><li id='zb0hu'></li></thead><abbr id='zb0hu'></abbr></code></strike></style><dd id='zb0hu'><th id='zb0hu'></th></dd></i></td><style id='zb0hu'></style><optgroup id='zb0hu'><sup id='zb0hu'><tbody id='zb0hu'></tbody><sup id='zb0hu'></sup></sup></optgroup><select id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'><address id='zb0hu'><strike id='zb0hu'></strike></address></abbr><address id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend></address></select><ol id='zb0hu'></ol><code id='zb0hu'></code><strike id='zb0hu'><button id='zb0hu'></button><tr id='zb0hu'></tr></strike><center id='zb0hu'><del id='zb0hu'><sup id='zb0hu'></sup></del><dt id='zb0hu'><td id='zb0hu'></td></dt></center><sup id='zb0hu'></sup><dt id='zb0hu'></dt><th id='zb0hu'><span id='zb0hu'></span><dd id='zb0hu'><td id='zb0hu'><code id='zb0hu'><center id='zb0hu'></center><acronym id='zb0hu'><td id='zb0hu'><table id='zb0hu'><bdo id='zb0hu'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='zb0hu'></label><code id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'><big id='zb0hu'><u id='zb0hu'></u></big><th id='zb0hu'></th></kbd></code><form id='zb0hu'><dl id='zb0hu'></dl><th id='zb0hu'><button id='zb0hu'><dd id='zb0hu'></dd></button><form id='zb0hu'><address id='zb0hu'></address></form></th><li id='zb0hu'><li id='zb0hu'></li><td id='zb0hu'><font id='zb0hu'><ol id='zb0hu'><select id='zb0hu'><blockquote id='zb0hu'><dd id='zb0hu'><table id='zb0hu'><dl id='zb0hu'></dl></table><form id='zb0hu'></form><fieldset id='zb0hu'><u id='zb0hu'><i id='zb0hu'><div id='zb0hu'><table id='zb0hu'></table></div></i></u></fieldset><b id='zb0hu'></b></dd></blockquote><li id='zb0hu'><center id='zb0hu'><dir id='zb0hu'></dir></center><table id='zb0hu'></table></li></select></ol><font id='zb0hu'></font></font></td></li></form><q id='zb0hu'><form id='zb0hu'></form><blockquote id='zb0hu'><code id='zb0hu'></code></blockquote></q><abbr id='zb0hu'></abbr><sub id='zb0hu'></sub><q id='zb0hu'><pre id='zb0hu'><em id='zb0hu'></em></pre></q><select id='zb0hu'><dt id='zb0hu'><tr id='zb0hu'></tr></dt><small id='zb0hu'><noscript id='zb0hu'><strong id='zb0hu'></strong><tbody id='zb0hu'></tbody></noscript></small></select><del id='zb0hu'><big id='zb0hu'><u id='zb0hu'></u></big></del><ul id='zb0hu'></ul><fieldset id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></fieldset><strike id='zb0hu'><ins id='zb0hu'></ins><button id='zb0hu'></button></strike><span id='zb0hu'></span><table id='zb0hu'><select id='zb0hu'><legend id='zb0hu'><bdo id='zb0hu'></bdo></legend></select></table><kbd id='zb0hu'></kbd><dd id='zb0hu'></dd><fieldset id='zb0hu'></fieldset><p id='zb0hu'><style id='zb0hu'></style><table id='zb0hu'></table><strong id='zb0hu'></strong><ul id='zb0hu'></ul></p><ul id='zb0hu'></ul><label id='zb0hu'></label><dl id='zb0hu'><code id='zb0hu'><q id='zb0hu'><option id='zb0hu'></option></q></code></dl><tr id='zb0hu'></tr><acronym id='zb0hu'></acronym><small id='zb0hu'><style id='zb0hu'><tt id='zb0hu'><option id='zb0hu'><dl id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul><div id='zb0hu'><q id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'><label id='zb0hu'><u id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'><pre id='zb0hu'></pre></fieldset></u></label><tr id='zb0hu'></tr><address id='zb0hu'><abbr id='zb0hu'><tt id='zb0hu'><span id='zb0hu'><p id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'><strike id='zb0hu'></strike></noframes></p></span><dir id='zb0hu'><dir id='zb0hu'><table id='zb0hu'><pre id='zb0hu'></pre></table><legend id='zb0hu'><dd id='zb0hu'><sup id='zb0hu'></sup><del id='zb0hu'></del></dd><b id='zb0hu'></b><address id='zb0hu'></address><li id='zb0hu'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='zb0hu'></abbr><blockquote id='zb0hu'></blockquote><center id='zb0hu'></center></abbr></address></noframes><div id='zb0hu'><center id='zb0hu'><pre id='zb0hu'><b id='zb0hu'><code id='zb0hu'></code><table id='zb0hu'></table></b><optgroup id='zb0hu'><font id='zb0hu'></font><kbd id='zb0hu'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='zb0hu'></noframes></div></fieldset></q><address id='zb0hu'></address></div><dir id='zb0hu'></dir></dl></option></tt></style><div id='zb0hu'><i id='zb0hu'></i></div></small><bdo id='zb0hu'></bdo><form id='zb0hu'><select id='zb0hu'></select></form><code id='zb0hu'><strong id='zb0hu'><table id='zb0hu'><table id='zb0hu'></table><acronym id='zb0hu'></acronym></table></strong><q id='zb0hu'><label id='zb0hu'></label></q><span id='zb0hu'><address id='zb0hu'></address></span><noframes id='zb0hu'><dfn id='zb0hu'><optgroup id='zb0hu'></optgroup></dfn><tfoot id='zb0hu'><bdo id='zb0hu'><div id='zb0hu'></div><i id='zb0hu'><dt id='zb0hu'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='zb0hu'></b><table id='zb0hu'><acronym id='zb0hu'></acronym></table><q id='zb0hu'><dfn id='zb0hu'></dfn></q><p id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></noframes></p><select id='zb0hu'></select><acronym id='zb0hu'></acronym><legend id='zb0hu'></legend><small id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'></kbd></small><del id='zb0hu'></del><option id='zb0hu'><blockquote id='zb0hu'><ins id='zb0hu'><big id='zb0hu'><p id='zb0hu'><sup id='zb0hu'></sup></p><span id='zb0hu'></span><b id='zb0hu'><thead id='zb0hu'><option id='zb0hu'><span id='zb0hu'></span></option></thead><table id='zb0hu'><ins id='zb0hu'><option id='zb0hu'><sub id='zb0hu'></sub></option></ins></table></b><table id='zb0hu'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='zb0hu'></abbr><p id='zb0hu'><label id='zb0hu'><tt id='zb0hu'><font id='zb0hu'><li id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></li></font><tt id='zb0hu'><ul id='zb0hu'></ul></tt></tt><strong id='zb0hu'></strong><div id='zb0hu'></div><dir id='zb0hu'></dir><fieldset id='zb0hu'><option id='zb0hu'></option></fieldset><pre id='zb0hu'></pre></label><dfn id='zb0hu'><tr id='zb0hu'></tr></dfn></p><fieldset id='zb0hu'><font id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'></kbd><blockquote id='zb0hu'></blockquote></font><fieldset id='zb0hu'></fieldset></fieldset><optgroup id='zb0hu'><em id='zb0hu'></em></optgroup><sub id='zb0hu'></sub><dfn id='zb0hu'></dfn><em id='zb0hu'></em><div id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'><td id='zb0hu'></td><dt id='zb0hu'><table id='zb0hu'></table></dt></kbd></div><option id='zb0hu'></option><span id='zb0hu'><big id='zb0hu'><strong id='zb0hu'><button id='zb0hu'><td id='zb0hu'><tfoot id='zb0hu'></tfoot></td><sub id='zb0hu'><dl id='zb0hu'><dt id='zb0hu'><small id='zb0hu'></small></dt><button id='zb0hu'><legend id='zb0hu'></legend></button><em id='zb0hu'></em><thead id='zb0hu'></thead><style id='zb0hu'><table id='zb0hu'><tbody id='zb0hu'></tbody><bdo id='zb0hu'></bdo></table></style></dl></sub><label id='zb0hu'></label></button><noscript id='zb0hu'></noscript></strong></big></span><label id='zb0hu'><ul id='zb0hu'><b id='zb0hu'><ol id='zb0hu'></ol><code id='zb0hu'><sub id='zb0hu'><ins id='zb0hu'><tt id='zb0hu'></tt></ins></sub></code><b id='zb0hu'><sub id='zb0hu'><small id='zb0hu'></small><blockquote id='zb0hu'></blockquote><center id='zb0hu'><style id='zb0hu'></style></center><label id='zb0hu'><dt id='zb0hu'></dt><p id='zb0hu'><span id='zb0hu'><noframes id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='zb0hu'></legend></b></b></ul></label><q id='zb0hu'><tr id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'></kbd><th id='zb0hu'><kbd id='zb0hu'></kbd></th></tr></q><li id='zb0hu'></li><noframes id='zb0hu'></noframes><tt id='zb0hu'><th id='zb0hu'></th><legend id='zb0hu'><strong id='zb0hu'><big id='zb0hu'></big></strong></legend></tt><sup id='zb0hu'><i id='zb0hu'><small id='zb0hu'><ins id='zb0hu'></ins></small><pre id='zb0hu'></pre></i></sup><td id='zb0hu'></td><center id='zb0hu'><thead id='zb0hu'></thead></center><i id='zb0hu'></i><style id='zb0hu'><fieldset id='zb0hu'></fieldset></style><th id='zb0hu'></th><label id='zb0hu'><form id='zb0hu'></form></label><tbody id='zb0hu'></tbody><center id='zb0hu'><td id='zb0hu'></td><dl id='zb0hu'></dl></center><blockquote id='zb0hu'><acronym id='zb0hu'></acronym></blockquote><noscript id='zb0hu'></noscript></div></html>