ï»? title_temp 【精选】怎样处理òq²é¸¡¾_ªå‘é…µ_微生物肥的ä‹É用注意事™å?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','【精选】怎样处理òq²é¸¡¾_ªå‘é…µ_微生物肥的ä‹É用注意事™å?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>【精选】怎样处理òq²é¸¡¾_ªå‘é…µ_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?019-04-30</h6> <div class="container2" id="zoom"><p>今天我们会äؓ大家带来<a href="/gjf/" target="_blank">òq²é¸¡¾_?/a>发酵如何处理åQŒå¸Œæœ›é€šè¿‡æˆ‘们的介¾lè®©æ‚¨å¯¹æ²›_Œ—<b>生物<a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a>厂家</b>½{‰é—®é¢˜æœ‰æ›´æ·±å…¥çš„了解<p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频通过发酵后的òq²é¸¡¾_ªä½œä¸ºå¤©ç„¶çš„无公害的有机肥料åQŒé‡Œé¢å¯Œå«å¤§æ‰¹çš„微元素,例如氮、钾、磷½{‰ç­‰åQŒåƈ且它˜q˜å­˜åœ¨å¾®ç”Ÿç‰©èŒç¾¤åQŒèƒ½å¤Ÿæœ‰æ•ˆçš„改进土壤的透气、保水、抗逆才èƒ?在蔬菜地施用òq²é¸¡¾_ªï¼Œèƒ½å¤Ÿ˜qç”¨òq²é¸¡¾_ªçš„微生物菌¾Ÿ¤æ¥¾~©çŸ­è”¬èœåœ°çš„生长周期.可是大棚蔬菜农田需要施用发酵腐熟过的干鸡粪.</p><p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 未通过发酵腐熟˜q‡çš„场所不单富含大批的病菌,òq¶ä¸”会容易激赯‚”¬èœæ ¹éƒ¨çš„ç–„¡—…åQŒåŞ成熏苗、坏苗的表象.那么怎样把鸡¾_ªè¿›è¡Œå‘酵腐ç†?òq²é¸¡¾_ªå‘é…‰|€Žä¹ˆå¤„理åQŒä¸‹é¢åš½Ž€å•ä»‹¾lï¼š</p><p style="text-indent:2em;"> 在炎热的季节åQŒå¤§‹‚šå†œç”°çš„½Iºé—²æ—‰™—´æ˜¯æ¯”较多的,能够在蔬菜收完往后,清理农田的茬¿U§ï¼Œž®†å¹²é¸¡ç²ªå‡åŒ€çš„撒向高½Iºï¼Œç„¶åŽæŽ‰é˜Ÿè¡Œç¿»ç‚’进入土壤之¾c»ï¼Œ‹z’水然后½W¼ç›–薄膜åQŒå¢žåŠ å¹²é¸¡ç²ªçš„发é…üc€?/p><p style="text-indent:2em;"> ˜q™ç§åŠžæ³•ååˆ†è€—费旉™—´åQŒåœ°æ¸©éœ€æ±‚超å‡?0摄氏度,òq¶ä¸”需要一个月以上才能ž®†å¹²é¸¡ç²ªå®Œå¥½å‘é…µòq²é¸¡¾_ªï¼Œòq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处理地温温度低的时候时间周期会加倍的廉™•¿ã€‚挑选哪¿Uå‘é…‰|–¹æ³•è¿˜æ˜¯éœ€æ±‚依据实际情å†üc€?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#ff0000;">推荐您阅读这½‹‡æ–‡ç« ï¼š</span><span style="color:#E53333;"></span> </p><p style="text-indent:2em;">微生物肥料对土壤条äšg要求相对比较严格åQŒæ–½å…¥åˆ°åœŸå£¤åŽï¼Œéœ€è¦ä¸€ä¸ªé€‚应、生é•Ñ€ä¾›å……R€ç¹ŒD–çš„˜q‡ç¨‹åQŒä¸€èˆ?5天后可以发挥作用åQŒè§åˆ°æ•ˆæžœï¼Œè€Œä¸”可长期均衡地供给作物营养ã€?/p><p style="text-indent:2em;">微生物肥料适宜的施用时间是清晨和傍晚或无雨阴天åQŒå¯ä»¥é¿å…é˜³å…‰ä¸­çš„ç‚÷外线ž®†å¾®ç”Ÿç‰©æ€æ­…R€?/p><p style="text-indent:2em;">微生物肥料应避免在高温干旱条件下使用。在高温òq²æ—±æ¡äšg下,微生物生存和¾Jæ®–会受到媄响,不能充分发挥其作用。要¾l“合盖土‹¹‡æ°´½{‰æŽªæ–½ï¼Œé¿å…å¾®ç”Ÿç‰©è‚¥æ–™å—阛_…‰ç›´å°„或因水分不èƒö而难以发挥作用ã€?/p><p style="text-indent:2em;">微生物肥料可以单独施用,也可以与其他肥料混合施用åQŒä½†åº”避免与未腐熟的农家肥æ؜用。与未腐熟的农家肥æ؜用,会因高温杀æ­Õd¾®ç”Ÿç‰©åQŒåª„响肥效。同时也要注意避免与˜q‡é…¸˜q‡ç¢±çš„肥料æ؜合ä‹É用ã€?/p>“干鸡粪发酵如何处理”和另外有机肥ä­hæ ég¸€½‹‡æ–‡ç« éƒ½¾l™å¤§å®¶æä¾›ä¸€äº›å¸®åŠ©ï¼Œæˆ‘们会在后箋¾_‘Ö¿ƒå‡†å¤‡æ›´å¤šæœ‰å…³æ²›_Œ—生物有机肥厂家的内容åQŒå¦‚果不想错˜q‡ï¼Œå»ø™®®æ”¶è—æˆ‘们的网站吧åQ?/p></div> <p><div>上一æ?<a href="296.html">【最热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/a></div> <div>下一æ?<a href="294.html">【推荐】制作鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥çš„方法_矛_®¶åº„有æœø™‚¥ä¼˜åŠ¿</a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%ce%a2%c9%fa%ce%ef'>微生ç‰?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%a2%bd%cd'>发酵</a>,<a href='/key.aspx?k=%b8%c9%bc%a6%b7%e0'>òq²é¸¡¾_?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%ca%c1%cf'>肥料</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%df%b2%cb'>蔬菜</a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/299.html">【图文】复合生物肥料怎么用效果好_矛_®¶åº„生物有æœø™‚¥çš„来源地</a></li> <li><a href="/news/298.html">【精选】生物有æœø™‚¥ä¸Žæœ‰æœø™‚¥_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/296.html">【最热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/a></li> <li><a href="/news/295.html">【精选】怎样处理òq²é¸¡¾_ªå‘é…µ_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/157.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291621466262029936879.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291621466262029936879.jpg" alt="微生物菌剂厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/157.html">微生物菌剂厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/146.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629272822029968877.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629272822029968877.jpg" alt="全水溶微生物菌剂" /></a></h2> <h3><a href="/supply/146.html">全水溶微生物菌剂</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/145.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629496732029935146.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629496732029935146.jpg" alt="微生物菌剂水溶肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/145.html">微生物菌剂水溶肥</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/144.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291630125012029928403.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291630125012029928403.jpg" alt="矛_®¶åº„复合微生物菌肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/144.html">矛_®¶åº„复合微生物菌肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='poi46'></q><tt id='poi46'><dd id='poi46'><noscript id='poi46'><dl id='poi46'><i id='poi46'></i><dd id='poi46'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='poi46'></tr><td id='poi46'></td><q id='poi46'></q><dd id='poi46'></dd><div id='poi46'><button id='poi46'><tfoot id='poi46'><i id='poi46'><dl id='poi46'><i id='poi46'><strike id='poi46'><dt id='poi46'></dt></strike></i></dl></i><pre id='poi46'></pre></tfoot><u id='poi46'></u><small id='poi46'></small></button><tr id='poi46'></tr></div><strike id='poi46'></strike><label id='poi46'></label><button id='poi46'></button><optgroup id='poi46'></optgroup><dd id='poi46'></dd><sup id='poi46'><del id='poi46'><strike id='poi46'><dd id='poi46'></dd></strike></del></sup><fieldset id='poi46'><p id='poi46'></p></fieldset><big id='poi46'><big id='poi46'><address id='poi46'><dl id='poi46'></dl></address><dd id='poi46'></dd><table id='poi46'><abbr id='poi46'><strong id='poi46'><blockquote id='poi46'></blockquote></strong></abbr><td id='poi46'><pre id='poi46'></pre></td></table></big></big><q id='poi46'><abbr id='poi46'><thead id='poi46'></thead></abbr></q><li id='poi46'><q id='poi46'><acronym id='poi46'><dd id='poi46'><td id='poi46'><noframes id='poi46'><tr id='poi46'><strong id='poi46'></strong><small id='poi46'></small><button id='poi46'></button><li id='poi46'><noscript id='poi46'><big id='poi46'></big><dt id='poi46'></dt></noscript></li></tr><ol id='poi46'><option id='poi46'><table id='poi46'><blockquote id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='poi46'></u><kbd id='poi46'><kbd id='poi46'></kbd></kbd></noframes><abbr id='poi46'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='poi46'><button id='poi46'><abbr id='poi46'></abbr></button></thead><button id='poi46'><u id='poi46'><u id='poi46'></u></u><tr id='poi46'><optgroup id='poi46'><dd id='poi46'><dfn id='poi46'><tt id='poi46'><thead id='poi46'><optgroup id='poi46'></optgroup></thead></tt><legend id='poi46'></legend><noframes id='poi46'><b id='poi46'><form id='poi46'></form></b></noframes></dfn><pre id='poi46'></pre></dd></optgroup><dl id='poi46'><big id='poi46'><dd id='poi46'><td id='poi46'><dir id='poi46'></dir></td></dd></big><optgroup id='poi46'></optgroup><dfn id='poi46'></dfn></dl></tr></button><strong id='poi46'></strong><ol id='poi46'><dfn id='poi46'><kbd id='poi46'></kbd></dfn></ol><ul id='poi46'></ul><noframes id='poi46'></noframes><blockquote id='poi46'></blockquote><fieldset id='poi46'></fieldset><sup id='poi46'><p id='poi46'><tt id='poi46'><sup id='poi46'><bdo id='poi46'><ol id='poi46'><sup id='poi46'><dl id='poi46'><em id='poi46'><label id='poi46'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='poi46'></address></sup></tt></p><fieldset id='poi46'><noframes id='poi46'><code id='poi46'><strong id='poi46'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='poi46'></sup><div id='poi46'><pre id='poi46'><select id='poi46'></select><td id='poi46'></td></pre></div><kbd id='poi46'><u id='poi46'></u></kbd><div id='poi46'></div><blockquote id='poi46'></blockquote><q id='poi46'></q><th id='poi46'></th><big id='poi46'></big><address id='poi46'><b id='poi46'><select id='poi46'></select></b></address><code id='poi46'></code><ul id='poi46'><strike id='poi46'></strike></ul><noscript id='poi46'></noscript><pre id='poi46'></pre><div id='poi46'><p id='poi46'></p></div><tfoot id='poi46'></tfoot><thead id='poi46'><bdo id='poi46'></bdo></thead><kbd id='poi46'></kbd><p id='poi46'><fieldset id='poi46'><style id='poi46'></style></fieldset></p><acronym id='poi46'><big id='poi46'><code id='poi46'></code></big></acronym><noframes id='poi46'><fieldset id='poi46'></fieldset></noframes><ol id='poi46'></ol><font id='poi46'></font><td id='poi46'><ol id='poi46'></ol></td><center id='poi46'></center><option id='poi46'></option><legend id='poi46'></legend><big id='poi46'></big><sub id='poi46'><ol id='poi46'><li id='poi46'><label id='poi46'></label></li></ol></sub><i id='poi46'><ol id='poi46'></ol></i><del id='poi46'></del><tr id='poi46'><tr id='poi46'><bdo id='poi46'><form id='poi46'><em id='poi46'></em><ins id='poi46'><center id='poi46'><center id='poi46'></center></center></ins><pre id='poi46'><em id='poi46'></em><abbr id='poi46'><legend id='poi46'><div id='poi46'><center id='poi46'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='poi46'></b><noframes id='poi46'><span id='poi46'></span></noframes><font id='poi46'><ol id='poi46'></ol></font><td id='poi46'><abbr id='poi46'><option id='poi46'><big id='poi46'></big></option></abbr><dfn id='poi46'></dfn></td><form id='poi46'><legend id='poi46'></legend></form><td id='poi46'><strike id='poi46'><blockquote id='poi46'></blockquote></strike></td><sup id='poi46'><fieldset id='poi46'><li id='poi46'></li></fieldset></sup><option id='poi46'></option><thead id='poi46'></thead><del id='poi46'></del><b id='poi46'><tfoot id='poi46'></tfoot><i id='poi46'></i></b><sup id='poi46'></sup><thead id='poi46'></thead><kbd id='poi46'></kbd><acronym id='poi46'><strike id='poi46'></strike></acronym><table id='poi46'><select id='poi46'></select></table><strong id='poi46'></strong><center id='poi46'></center><p id='poi46'><b id='poi46'><bdo id='poi46'><span id='poi46'></span></bdo></b></p><tr id='poi46'><form id='poi46'><strong id='poi46'><dir id='poi46'></dir></strong><th id='poi46'></th></form><strong id='poi46'><select id='poi46'></select></strong></tr><form id='poi46'><pre id='poi46'></pre></form><code id='poi46'></code><optgroup id='poi46'></optgroup><strong id='poi46'><td id='poi46'><table id='poi46'><legend id='poi46'><legend id='poi46'><big id='poi46'><fieldset id='poi46'><q id='poi46'><tfoot id='poi46'><big id='poi46'><tt id='poi46'><thead id='poi46'></thead></tt></big><p id='poi46'></p><button id='poi46'><table id='poi46'><ins id='poi46'></ins><tt id='poi46'><li id='poi46'><thead id='poi46'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='poi46'><td id='poi46'></td><tfoot id='poi46'></tfoot></tr><strong id='poi46'><span id='poi46'><dfn id='poi46'></dfn><bdo id='poi46'><thead id='poi46'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='poi46'></button><ol id='poi46'><font id='poi46'><blockquote id='poi46'><center id='poi46'></center></blockquote></font></ol><strong id='poi46'></strong><dl id='poi46'><legend id='poi46'></legend><sub id='poi46'><small id='poi46'></small></sub></dl><style id='poi46'></style><pre id='poi46'><code id='poi46'></code></pre><big id='poi46'></big><font id='poi46'></font><bdo id='poi46'></bdo><dfn id='poi46'><dd id='poi46'><button id='poi46'><strike id='poi46'><div id='poi46'><div id='poi46'><legend id='poi46'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='poi46'><q id='poi46'></q></optgroup></dd><ol id='poi46'><q id='poi46'><dfn id='poi46'><button id='poi46'><tbody id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='poi46'></dl><fieldset id='poi46'></fieldset><u id='poi46'></u><div id='poi46'><ins id='poi46'></ins></div><strong id='poi46'></strong><center id='poi46'></center><strong id='poi46'></strong><small id='poi46'></small><td id='poi46'><q id='poi46'><q id='poi46'><b id='poi46'><optgroup id='poi46'></optgroup></b></q><ol id='poi46'><bdo id='poi46'></bdo></ol><dd id='poi46'><th id='poi46'></th></dd><blockquote id='poi46'></blockquote><ul id='poi46'><style id='poi46'></style></ul></q></td><noscript id='poi46'></noscript><ol id='poi46'></ol><p id='poi46'></p><strong id='poi46'><big id='poi46'></big><strike id='poi46'><q id='poi46'><sup id='poi46'></sup></q></strike></strong><p id='poi46'><thead id='poi46'><acronym id='poi46'><tfoot id='poi46'><kbd id='poi46'></kbd><form id='poi46'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='poi46'></fieldset><b id='poi46'><dt id='poi46'></dt></b><sup id='poi46'></sup><label id='poi46'></label><noframes id='poi46'><ins id='poi46'></ins></noframes><td id='poi46'></td><dfn id='poi46'></dfn><font id='poi46'><style id='poi46'></style></font><tr id='poi46'><td id='poi46'></td></tr><dfn id='poi46'><ul id='poi46'></ul></dfn><tr id='poi46'></tr><abbr id='poi46'></abbr><strong id='poi46'></strong><dt id='poi46'></dt><span id='poi46'><label id='poi46'><td id='poi46'></td></label><address id='poi46'></address></span><label id='poi46'><bdo id='poi46'><dt id='poi46'><dl id='poi46'></dl></dt></bdo></label><abbr id='poi46'><optgroup id='poi46'></optgroup></abbr><code id='poi46'></code><address id='poi46'><thead id='poi46'></thead></address><td id='poi46'><style id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody><strong id='poi46'></strong></style></td><ul id='poi46'><ul id='poi46'></ul></ul><del id='poi46'></del><th id='poi46'><option id='poi46'><legend id='poi46'></legend></option></th><b id='poi46'></b><i id='poi46'><noscript id='poi46'></noscript></i><q id='poi46'></q><select id='poi46'></select><option id='poi46'></option><optgroup id='poi46'><big id='poi46'></big></optgroup><noframes id='poi46'><acronym id='poi46'><em id='poi46'></em><td id='poi46'><div id='poi46'></div></td></acronym><address id='poi46'><big id='poi46'><big id='poi46'></big><legend id='poi46'></legend></big></address></noframes><ul id='poi46'></ul><abbr id='poi46'><p id='poi46'><small id='poi46'><bdo id='poi46'><code id='poi46'><i id='poi46'><legend id='poi46'></legend></i><sub id='poi46'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='poi46'></noscript><tr id='poi46'></tr><select id='poi46'><button id='poi46'><dfn id='poi46'><p id='poi46'></p><q id='poi46'></q></dfn></button><noframes id='poi46'></noframes><b id='poi46'></b></select><font id='poi46'></font><option id='poi46'></option><fieldset id='poi46'></fieldset><noframes id='poi46'><i id='poi46'><div id='poi46'><ins id='poi46'></ins></div></i></noframes><tr id='poi46'></tr><label id='poi46'><small id='poi46'></small><b id='poi46'></b></label><noscript id='poi46'><tr id='poi46'></tr><div id='poi46'></div><noscript id='poi46'></noscript><tr id='poi46'></tr></noscript><center id='poi46'></center><dl id='poi46'></dl><blockquote id='poi46'></blockquote><pre id='poi46'><dl id='poi46'><noframes id='poi46'><i id='poi46'></i></noframes><dt id='poi46'></dt></dl><label id='poi46'><dfn id='poi46'></dfn></label></pre><dir id='poi46'></dir><strike id='poi46'></strike><thead id='poi46'></thead><span id='poi46'></span><i id='poi46'></i><font id='poi46'></font><style id='poi46'></style><font id='poi46'></font><td id='poi46'><select id='poi46'><b id='poi46'><address id='poi46'><noscript id='poi46'><acronym id='poi46'></acronym></noscript></address><style id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody></style></b></select><ul id='poi46'><thead id='poi46'></thead></ul></td><strike id='poi46'><dt id='poi46'></dt></strike><dfn id='poi46'></dfn><dir id='poi46'><b id='poi46'></b><font id='poi46'></font></dir><ul id='poi46'></ul><q id='poi46'></q><acronym id='poi46'></acronym><center id='poi46'><strong id='poi46'></strong></center><ins id='poi46'><label id='poi46'></label><span id='poi46'></span></ins><li id='poi46'><blockquote id='poi46'></blockquote></li><th id='poi46'><table id='poi46'></table></th><tfoot id='poi46'></tfoot><ins id='poi46'></ins><table id='poi46'></table><noscript id='poi46'><del id='poi46'><ol id='poi46'><center id='poi46'><ul id='poi46'></ul><div id='poi46'></div></center></ol></del></noscript><strong id='poi46'><legend id='poi46'></legend><td id='poi46'></td></strong><font id='poi46'><font id='poi46'></font></font><noscript id='poi46'><em id='poi46'><form id='poi46'><sub id='poi46'></sub></form><bdo id='poi46'></bdo></em></noscript><address id='poi46'></address><center id='poi46'><del id='poi46'></del><sup id='poi46'></sup></center><kbd id='poi46'></kbd><font id='poi46'><b id='poi46'></b><table id='poi46'></table><blockquote id='poi46'></blockquote></font><big id='poi46'><q id='poi46'><center id='poi46'><button id='poi46'></button></center></q></big><i id='poi46'><form id='poi46'><option id='poi46'></option><dir id='poi46'><thead id='poi46'></thead></dir></form><tr id='poi46'><strike id='poi46'><noframes id='poi46'><dl id='poi46'></dl></noframes></strike><dt id='poi46'></dt></tr></i><dfn id='poi46'></dfn><tbody id='poi46'></tbody><select id='poi46'><dir id='poi46'><noscript id='poi46'><th id='poi46'><strike id='poi46'></strike><small id='poi46'></small></th></noscript><tbody id='poi46'><em id='poi46'><optgroup id='poi46'></optgroup><style id='poi46'><tr id='poi46'></tr><address id='poi46'></address></style></em></tbody><code id='poi46'><noscript id='poi46'><ins id='poi46'><font id='poi46'></font></ins></noscript></code></dir><p id='poi46'></p><dl id='poi46'></dl></select><form id='poi46'><bdo id='poi46'></bdo><optgroup id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody></optgroup><blockquote id='poi46'><button id='poi46'><pre id='poi46'><li id='poi46'><tfoot id='poi46'><kbd id='poi46'></kbd></tfoot><fieldset id='poi46'><dd id='poi46'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='poi46'></table><span id='poi46'><dl id='poi46'></dl></span></blockquote></form><em id='poi46'><small id='poi46'><blockquote id='poi46'></blockquote></small></em><tfoot id='poi46'></tfoot><del id='poi46'><pre id='poi46'></pre></del><em id='poi46'><acronym id='poi46'><th id='poi46'></th></acronym></em><fieldset id='poi46'></fieldset><code id='poi46'><noframes id='poi46'></noframes></code><form id='poi46'><optgroup id='poi46'><dir id='poi46'></dir></optgroup></form><strong id='poi46'></strong><ins id='poi46'><option id='poi46'></option></ins><dd id='poi46'></dd><span id='poi46'><tbody id='poi46'></tbody></span><strong id='poi46'><pre id='poi46'><form id='poi46'></form></pre></strong><li id='poi46'><abbr id='poi46'><dir id='poi46'></dir><acronym id='poi46'></acronym></abbr></li><ol id='poi46'></ol><strike id='poi46'></strike><label id='poi46'></label><legend id='poi46'><address id='poi46'><thead id='poi46'><tr id='poi46'></tr></thead></address><dt id='poi46'></dt></legend><thead id='poi46'></thead><ins id='poi46'><big id='poi46'></big></ins><kbd id='poi46'></kbd><center id='poi46'><acronym id='poi46'></acronym><code id='poi46'></code></center><ul id='poi46'><pre id='poi46'></pre></ul><style id='poi46'><dt id='poi46'><noframes id='poi46'></noframes></dt><sub id='poi46'></sub><b id='poi46'></b></style></div></html>