ï»? title_temp 【新闅R€‘鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬ 挑选有æœø™‚¥çš„å…³é”?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','【新闅R€‘鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬ 挑选有æœø™‚¥çš„å…³é”?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>【新闅R€‘鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬ 挑选有æœø™‚¥çš„å…³é”?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?017-12-23</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> 很多人对于微生物肥料的了解非常有限,但今天我们先把这个以å?a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a>生äñ”厂家、微生物肥料、等诸如此类的问题都放下åQŒæ¥çœ‹çœ‹"鸡粪有机肥成æœ?挑选有æœø™‚¥çš„å…³é”?åQŒå¸Œæœ›æ‚¨èƒ½æœ‰æ›´å¤šçš„了è§?</p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 1、生产设备投入比较。有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”讑֤‡æ¯”鸡¾_ªçƒ˜òq²ç”Ÿäº§è®¾å¤‡æŠ•å…¥é«˜äº†ä¸€äº›ï¼ŒåŽŸå› æ˜¯åœ¨å„å…»ŒD–场办发é…늂¹åQŒè®¾æ–½é‡å¤æŠ•å…¥æ‰€è‡´ã€‚如果与å…ÀL®–åœø™€æ¿åˆä½œåQŒæƒ…况就大不一栗÷€‚在å…ÀL®–场粪便堆攄¡š„原场圎ͼŒç”±å…»ŒD–场投资建大‹‚šå’Œå‘酵槽,有机肥厂家投资购¾|®è®¾å¤‡å¤„理粪便,å…ÀL®–åœø™€æ¿ä¼šå¾ˆé«˜å…´ã€‚双方用投资或补偿èåN易方式合作,都会减少投入或降低生产成本。这¿Uåˆä½œæ˜¯åŒæ–¹äº’惠互利ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、生产成本比较。烘<a href="/gjf/" target="_blank">òq²é¸¡¾_?/a>的成本,首先åQŒæˆæœ¬é«˜åœ¨è¿è¾“上。湿鸡粪从养ŒD–场˜qåˆ°çƒ˜å¹²é¸¡ç²ªåŽ‚,˜qè´¹æ˜¯æœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式çš?.7倍,高了34元。鸡¾_ªçƒ˜òq²åŽ‚建在å…ÀL®–åœø™¾¹æ˜¯ä¸çŽ°å®žçš„,一是,蛋鸡åœø™§„模都比较ž®?国家正在探烦建立蛋鸡集中å…ÀL®–区,实行çŽîC»£é›†çº¦åŒ–å…»ŒD–模式,推广的也是有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式)现在几十万只的蛋鸡场ž®‘,ž®±æ˜¯æœ‰ï¼Œå…ÀL®–åœÞZ¹Ÿä¸ä¼šåŒæ„ã€‚二是,鸡粪烘干机只能用蛋鸡鸡粪。而有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式人、畜、禽¾_ªä¾¿å’Œç§¸¿U†éƒ½èƒ½ç”¨ã€‚å…¶‹Æ¡ï¼Œæˆæœ¬é«˜åœ¨èƒ½æºæ¶ˆè€—上。鸡¾_ªçƒ˜òq²æœºæ¯”有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式能源消耗每吨高å‡ÞZº†41.53元。以上二™å¹ï¼Œåˆè®¡æ¯å¨é«˜å‡ºäº?5.53元。扣除有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式用菌¿Uæ¯å?8元,同等因素åQŒæœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式比烘òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§æˆæœ¬æ¯å¨ä½Žäº?7.5元。从有机肥、烘òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§æˆæœ¬ï¼Œä»Žæ‰€åˆ—各™å¹ç›®å¯ä»¥çœ‹å‡ºåQŒæœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”成本多列了经营管理费用有æœø™‚¥åQŒé¸¡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬å·¥èµ„和包装袋也比烘干鸡粪生äñ”成本列的高ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">您可能会喜欢åQ?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <a href="/swyjf/" target="_blank">秒拍真空小视频生物有机è‚?/a>æ ÒŽ®ä½œç‰©çš„不同选择不同的施肥方法,常用的施肥方法有åQ?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1. ¿Uæ–½æ³•ï¼šæœºæ’­æ—Óž¼Œž®†é¢—¾_’生物有æœø™‚¥ä¸Žå°‘量化肥æ؜匀åQŒéšæ’­ç§æœºæ–½å…¥åœŸå£¤ã€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 2. 撒施法:¾l“合æ·Þp€•æˆ–在播¿Uæ—¶ž®†ç”Ÿç‰©æœ‰æœø™‚¥å‡åŒ€åœ°æ–½åœ¨æ ¹¾p»é›†ä¸­åˆ†å¸ƒçš„区域和经å¸æ€¿æŒæ¹¿æ¶¦çŠ¶æ€çš„土层中,做到土肥相融ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3. 条状沟施法:条播作物或葡萄等果树åQŒå¼€æ²ŸåŽæ–½è‚¥æ’­ç§æˆ–在距离果树5cm处开沟施肥ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4. 环状沟施法:è‹ÒŽžœã€æ¡ƒã€æ¢¨½{‰å¹¼òq´æžœæ ‘,距树òq?0åQ?0cmåQŒç»•æ ‘干开一环状沟,施肥后覆土ã€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 5. 攑ְ„状沟施:è‹ÒŽžœã€æ¡ƒã€æ¢¨½{‰æˆòq´æžœæ ‘,距树òq?0cm处,按果树根¾pÖMŽ×展情况向四周开4åQ?ä¸?0cm长的沟,施肥后覆土ã€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 6. ½I´æ–½æ³•ï¼šç‚ÒŽ’­æˆ–移栽作物,如玉¾cŸë€æ£‰èŠ±ã€è¥¿¾U¢æŸ¿½{‰ï¼Œž®†è‚¥æ–™æ–½å…¥æ’­¿Uç©´åQŒç„¶åŽæ’­¿Uæˆ–¿UÀL ½ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 7. 蘸根法:对移栽作成本物挑选有æœø™‚¥çš„关键,如水½E…R€è¥¿¾U¢æŸ¿½{‰ï¼ŒæŒ‰ç”Ÿç‰©æœ‰æœø™‚¥åŠ?份水配成肥料悬浊æ¶ÔŒ¼Œ‹¹¸è˜¸è‹—æ ¹åQŒç„¶åŽå®šæ¤ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 8. 盖种肥法åQšå¼€æ²Ÿæ’­¿UåŽåQŒå°†ç”Ÿç‰©æœ‰æœºè‚¥å‡åŒ€åœ°è¦†ç›–在¿Uå­ä¸Šé¢ã€?生物有机肥用量是不是­‘Šå¤š­‘Šå¥½ </p> <p style="text-indent:2em;"> 通过本文的介¾lï¼Œç›æ€¿¡å¤§å®¶å¯¹äºŽâ€œé¸¡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬ 挑选有æœø™‚¥çš„关键”有了一定的了解åQŒå¦‚果想了解<span><a href="http://chanskype.com/supply/133.html">有机肥生产厂å®?/a></span>、微生物肥料½{‰å…¶ä»–相关的知识åQŒè¯·è·Ÿæˆ‘们联¾p»ï¼ </p> <p> <span>本文关键词:</span><span>有机è‚?成本 生äñ” å…ÀL®– 5. 烘干</span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="212.html">复合微生物肥鸡粪有机肥的含量 生物有机肥与有机è‚?/a></div> <div>下一æ?<a href="210.html">【知识】生产鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? 你了解生物有æœø™‚¥å?/a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%d3%d0%bb%fa%b7%ca'>有机è‚?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c9%fa%b2%fa'>生äñ”</a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%f8%d6%b3'>å…ÀL®–</a>,<a href='/key.aspx?k=5.'>5.</a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%e6%b8%c9'>烘干</a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/300.html">【图文】生物有æœø™‚¥åŽ‚家免费培训_土壤板结营养元素严重å¤Þp¡¡</a></li> <li><a href="/news/298.html">【精选】生物有æœø™‚¥ä¸Žæœ‰æœø™‚¥_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/297.html">【图文】配合ä‹É用效果好_完全替代化肥˜q˜ä¸çŽ°å®ž</a></li> <li><a href="/news/294.html">【推荐】制作鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥çš„方法_矛_®¶åº„有æœø™‚¥ä¼˜åŠ¿</a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/157.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291621466262029936879.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291621466262029936879.jpg" alt="微生物菌剂厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/157.html">微生物菌剂厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/146.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629272822029968877.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629272822029968877.jpg" alt="全水溶微生物菌剂" /></a></h2> <h3><a href="/supply/146.html">全水溶微生物菌剂</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/145.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629496732029935146.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629496732029935146.jpg" alt="微生物菌剂水溶肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/145.html">微生物菌剂水溶肥</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/144.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291630125012029928403.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291630125012029928403.jpg" alt="矛_®¶åº„复合微生物菌肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/144.html">矛_®¶åº„复合微生物菌肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='b4m3t'><p id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'></optgroup></p></q><form id='b4m3t'></form><ol id='b4m3t'><th id='b4m3t'><legend id='b4m3t'></legend></th><bdo id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'></optgroup></bdo></ol><dl id='b4m3t'><tt id='b4m3t'><tr id='b4m3t'></tr></tt><address id='b4m3t'><th id='b4m3t'></th></address></dl><style id='b4m3t'><dt id='b4m3t'></dt><dir id='b4m3t'></dir></style><dd id='b4m3t'></dd><dl id='b4m3t'><sup id='b4m3t'></sup></dl><table id='b4m3t'><p id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'><p id='b4m3t'><dir id='b4m3t'><div id='b4m3t'><center id='b4m3t'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='b4m3t'><abbr id='b4m3t'><blockquote id='b4m3t'><i id='b4m3t'><select id='b4m3t'><td id='b4m3t'><u id='b4m3t'><ol id='b4m3t'></ol><big id='b4m3t'><big id='b4m3t'></big></big></u><pre id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'></kbd></pre><del id='b4m3t'></del></td><button id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'><option id='b4m3t'></option><select id='b4m3t'><span id='b4m3t'><form id='b4m3t'></form></span><dd id='b4m3t'></dd></select><dt id='b4m3t'></dt></noframes><del id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'></noframes></del></button><kbd id='b4m3t'></kbd><form id='b4m3t'></form><button id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'><style id='b4m3t'><big id='b4m3t'><i id='b4m3t'></i><tbody id='b4m3t'></tbody></big></style><abbr id='b4m3t'></abbr></noframes></button></select></i><li id='b4m3t'></li></blockquote></abbr><address id='b4m3t'></address></abbr><address id='b4m3t'><sub id='b4m3t'><big id='b4m3t'><tt id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'><acronym id='b4m3t'></acronym></bdo><label id='b4m3t'><abbr id='b4m3t'></abbr><em id='b4m3t'><pre id='b4m3t'></pre><address id='b4m3t'><small id='b4m3t'></small></address></em></label><center id='b4m3t'><span id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></span></center><option id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'><select id='b4m3t'><strong id='b4m3t'><q id='b4m3t'><sup id='b4m3t'><abbr id='b4m3t'></abbr></sup><p id='b4m3t'></p></q><span id='b4m3t'><tfoot id='b4m3t'><ul id='b4m3t'><div id='b4m3t'><style id='b4m3t'><dir id='b4m3t'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='b4m3t'><form id='b4m3t'></form></q></span><noframes id='b4m3t'><p id='b4m3t'><sup id='b4m3t'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='b4m3t'></option><li id='b4m3t'></li></big><strong id='b4m3t'></strong></sub></address><ol id='b4m3t'><font id='b4m3t'></font><dl id='b4m3t'></dl></ol><option id='b4m3t'></option><th id='b4m3t'></th><li id='b4m3t'></li><center id='b4m3t'><u id='b4m3t'></u></center><del id='b4m3t'></del><tfoot id='b4m3t'></tfoot><p id='b4m3t'><strike id='b4m3t'></strike><fieldset id='b4m3t'></fieldset></p><tr id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'><ul id='b4m3t'></ul></bdo></tr><th id='b4m3t'><tfoot id='b4m3t'><p id='b4m3t'><thead id='b4m3t'><dfn id='b4m3t'></dfn></thead></p><strong id='b4m3t'></strong><th id='b4m3t'></th></tfoot></th><u id='b4m3t'><blockquote id='b4m3t'></blockquote></u><b id='b4m3t'><address id='b4m3t'></address></b><ins id='b4m3t'><table id='b4m3t'><strike id='b4m3t'><tfoot id='b4m3t'><ins id='b4m3t'></ins></tfoot><strike id='b4m3t'><small id='b4m3t'><div id='b4m3t'></div></small></strike></strike><optgroup id='b4m3t'><big id='b4m3t'><abbr id='b4m3t'></abbr></big><kbd id='b4m3t'><q id='b4m3t'></q></kbd></optgroup></table><big id='b4m3t'></big></ins><sub id='b4m3t'></sub><q id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'></kbd><dt id='b4m3t'></dt></q><big id='b4m3t'><pre id='b4m3t'><code id='b4m3t'></code><del id='b4m3t'><fieldset id='b4m3t'></fieldset></del><big id='b4m3t'><dt id='b4m3t'></dt></big><bdo id='b4m3t'></bdo></pre></big><noscript id='b4m3t'></noscript><acronym id='b4m3t'></acronym><div id='b4m3t'><tr id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></tr></div><dl id='b4m3t'></dl><tbody id='b4m3t'><p id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'></noframes></p><u id='b4m3t'></u></tbody><dt id='b4m3t'></dt><dd id='b4m3t'></dd><big id='b4m3t'></big><pre id='b4m3t'></pre><dir id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'><select id='b4m3t'></select></optgroup></dir><font id='b4m3t'><ol id='b4m3t'><dir id='b4m3t'><dl id='b4m3t'></dl><thead id='b4m3t'></thead></dir></ol></font><pre id='b4m3t'><tr id='b4m3t'><q id='b4m3t'><fieldset id='b4m3t'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='b4m3t'><td id='b4m3t'><strong id='b4m3t'><style id='b4m3t'><acronym id='b4m3t'></acronym><pre id='b4m3t'><pre id='b4m3t'><dir id='b4m3t'><label id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'></noframes></label></dir><strike id='b4m3t'></strike></pre></pre></style></strong><th id='b4m3t'><dir id='b4m3t'><dt id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='b4m3t'></sub><th id='b4m3t'></th><legend id='b4m3t'></legend><style id='b4m3t'></style><i id='b4m3t'></i><optgroup id='b4m3t'></optgroup><noscript id='b4m3t'><q id='b4m3t'><tfoot id='b4m3t'><td id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></td></tfoot><pre id='b4m3t'><code id='b4m3t'></code><del id='b4m3t'><form id='b4m3t'></form></del><address id='b4m3t'></address></pre></q></noscript><dfn id='b4m3t'></dfn><optgroup id='b4m3t'></optgroup><address id='b4m3t'><sub id='b4m3t'></sub></address><abbr id='b4m3t'><ul id='b4m3t'><big id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'><dir id='b4m3t'><tfoot id='b4m3t'></tfoot><abbr id='b4m3t'><noscript id='b4m3t'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='b4m3t'></tr></big></ul></abbr><dl id='b4m3t'></dl><div id='b4m3t'></div><div id='b4m3t'><ol id='b4m3t'></ol></div><i id='b4m3t'></i><i id='b4m3t'><strong id='b4m3t'><sup id='b4m3t'></sup><span id='b4m3t'><strong id='b4m3t'></strong><strong id='b4m3t'></strong></span><option id='b4m3t'><noscript id='b4m3t'></noscript></option></strong></i><abbr id='b4m3t'></abbr><ul id='b4m3t'></ul><bdo id='b4m3t'><div id='b4m3t'></div></bdo><pre id='b4m3t'><fieldset id='b4m3t'></fieldset></pre><dfn id='b4m3t'></dfn><tr id='b4m3t'><option id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'></kbd><label id='b4m3t'><strong id='b4m3t'><font id='b4m3t'></font></strong></label><ol id='b4m3t'><code id='b4m3t'><td id='b4m3t'><strike id='b4m3t'><blockquote id='b4m3t'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='b4m3t'></dt><sup id='b4m3t'><q id='b4m3t'><dd id='b4m3t'><q id='b4m3t'><del id='b4m3t'><acronym id='b4m3t'></acronym><tfoot id='b4m3t'></tfoot><label id='b4m3t'><strong id='b4m3t'></strong></label><td id='b4m3t'></td><ul id='b4m3t'><select id='b4m3t'><li id='b4m3t'></li></select></ul><label id='b4m3t'></label></del><tbody id='b4m3t'></tbody><dt id='b4m3t'></dt></q><small id='b4m3t'><strike id='b4m3t'></strike></small></dd></q><label id='b4m3t'></label></sup></option><pre id='b4m3t'><ins id='b4m3t'><td id='b4m3t'></td><sub id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'></optgroup></sub><center id='b4m3t'><em id='b4m3t'></em></center><acronym id='b4m3t'></acronym></ins></pre></tr><tr id='b4m3t'></tr><center id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody><tfoot id='b4m3t'></tfoot></center><small id='b4m3t'><th id='b4m3t'></th></small><small id='b4m3t'></small><em id='b4m3t'></em><dfn id='b4m3t'><dd id='b4m3t'></dd></dfn><dl id='b4m3t'><i id='b4m3t'><td id='b4m3t'><thead id='b4m3t'></thead></td></i></dl><style id='b4m3t'><th id='b4m3t'><form id='b4m3t'><span id='b4m3t'><dl id='b4m3t'><label id='b4m3t'></label></dl><th id='b4m3t'><li id='b4m3t'><noscript id='b4m3t'></noscript><tbody id='b4m3t'></tbody><tbody id='b4m3t'><form id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody><dd id='b4m3t'><i id='b4m3t'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='b4m3t'><ol id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='b4m3t'><strong id='b4m3t'></strong><label id='b4m3t'><label id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'><small id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'></noframes><ul id='b4m3t'></ul><b id='b4m3t'></b></small></tbody></label><label id='b4m3t'><code id='b4m3t'></code><kbd id='b4m3t'></kbd></label><u id='b4m3t'><tt id='b4m3t'></tt></u></label></tbody><dfn id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody></dfn><pre id='b4m3t'><em id='b4m3t'><option id='b4m3t'><dt id='b4m3t'></dt></option></em></pre><optgroup id='b4m3t'><thead id='b4m3t'></thead></optgroup><optgroup id='b4m3t'></optgroup><optgroup id='b4m3t'></optgroup><em id='b4m3t'></em><address id='b4m3t'></address><blockquote id='b4m3t'><u id='b4m3t'><style id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b><thead id='b4m3t'><style id='b4m3t'><strong id='b4m3t'><ol id='b4m3t'></ol></strong></style><acronym id='b4m3t'><del id='b4m3t'><dd id='b4m3t'></dd><bdo id='b4m3t'><legend id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'><address id='b4m3t'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='b4m3t'></tbody></style></u><label id='b4m3t'><dt id='b4m3t'></dt></label></blockquote><li id='b4m3t'><dl id='b4m3t'><noframes id='b4m3t'><form id='b4m3t'></form></noframes></dl></li><td id='b4m3t'></td><blockquote id='b4m3t'><th id='b4m3t'><tr id='b4m3t'></tr><code id='b4m3t'><sup id='b4m3t'><fieldset id='b4m3t'></fieldset><code id='b4m3t'></code><big id='b4m3t'></big></sup></code></th></blockquote><select id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'><sup id='b4m3t'></sup><form id='b4m3t'></form></kbd></select><big id='b4m3t'></big><em id='b4m3t'></em><sup id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b><strong id='b4m3t'></strong></sup><kbd id='b4m3t'><ol id='b4m3t'></ol></kbd><optgroup id='b4m3t'><tt id='b4m3t'><font id='b4m3t'><td id='b4m3t'></td></font></tt></optgroup><pre id='b4m3t'><center id='b4m3t'></center></pre><tt id='b4m3t'></tt><big id='b4m3t'><strike id='b4m3t'><li id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'></kbd></li><i id='b4m3t'><blockquote id='b4m3t'><label id='b4m3t'><u id='b4m3t'><ins id='b4m3t'></ins><dfn id='b4m3t'></dfn></u></label><noscript id='b4m3t'><span id='b4m3t'></span></noscript><td id='b4m3t'></td><pre id='b4m3t'><li id='b4m3t'><td id='b4m3t'><label id='b4m3t'></label><pre id='b4m3t'></pre></td></li></pre><small id='b4m3t'></small></blockquote></i><b id='b4m3t'><i id='b4m3t'></i></b><td id='b4m3t'><select id='b4m3t'></select><table id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody></table><dt id='b4m3t'><dd id='b4m3t'></dd></dt></td></strike><strong id='b4m3t'><sub id='b4m3t'></sub><td id='b4m3t'></td></strong></big><blockquote id='b4m3t'></blockquote><small id='b4m3t'></small><dir id='b4m3t'></dir><tr id='b4m3t'></tr><center id='b4m3t'><u id='b4m3t'></u></center><kbd id='b4m3t'></kbd><select id='b4m3t'><u id='b4m3t'><p id='b4m3t'><p id='b4m3t'><em id='b4m3t'><dfn id='b4m3t'><table id='b4m3t'><dl id='b4m3t'></dl><center id='b4m3t'></center></table></dfn><div id='b4m3t'></div><small id='b4m3t'></small></em></p></p><acronym id='b4m3t'></acronym><u id='b4m3t'></u><sup id='b4m3t'><thead id='b4m3t'><noscript id='b4m3t'></noscript></thead></sup></u><ol id='b4m3t'></ol><sub id='b4m3t'></sub></select><address id='b4m3t'></address><dl id='b4m3t'><small id='b4m3t'><ul id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'><em id='b4m3t'></em></optgroup><tt id='b4m3t'></tt><strike id='b4m3t'></strike></ul><thead id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'><kbd id='b4m3t'></kbd><noframes id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'><sup id='b4m3t'><div id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='b4m3t'></label><strike id='b4m3t'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='b4m3t'></big><ins id='b4m3t'><optgroup id='b4m3t'></optgroup></ins><dl id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody></dl><dt id='b4m3t'></dt><tr id='b4m3t'><address id='b4m3t'></address></tr><small id='b4m3t'><font id='b4m3t'></font></small><option id='b4m3t'><thead id='b4m3t'></thead><em id='b4m3t'></em></option><tfoot id='b4m3t'></tfoot><tbody id='b4m3t'></tbody><li id='b4m3t'></li><tbody id='b4m3t'></tbody><address id='b4m3t'></address><del id='b4m3t'><big id='b4m3t'><label id='b4m3t'><code id='b4m3t'><th id='b4m3t'><legend id='b4m3t'></legend><i id='b4m3t'></i><form id='b4m3t'></form></th></code></label></big><dd id='b4m3t'><span id='b4m3t'><abbr id='b4m3t'></abbr></span></dd></del><ol id='b4m3t'></ol><address id='b4m3t'><sup id='b4m3t'><acronym id='b4m3t'></acronym></sup></address><blockquote id='b4m3t'></blockquote><font id='b4m3t'></font><optgroup id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'></bdo><acronym id='b4m3t'></acronym></optgroup><del id='b4m3t'></del><code id='b4m3t'><select id='b4m3t'></select><td id='b4m3t'></td></code><tfoot id='b4m3t'></tfoot><kbd id='b4m3t'><b id='b4m3t'><style id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'><tr id='b4m3t'></tr><big id='b4m3t'></big><ol id='b4m3t'><u id='b4m3t'><dfn id='b4m3t'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='b4m3t'><b id='b4m3t'><ins id='b4m3t'><tt id='b4m3t'><b id='b4m3t'><blockquote id='b4m3t'><dir id='b4m3t'></dir><label id='b4m3t'><li id='b4m3t'></li><i id='b4m3t'></i><u id='b4m3t'><tbody id='b4m3t'></tbody></u></label><li id='b4m3t'><tt id='b4m3t'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='b4m3t'><sub id='b4m3t'><div id='b4m3t'></div></sub></fieldset><acronym id='b4m3t'><td id='b4m3t'><form id='b4m3t'></form></td><big id='b4m3t'><dfn id='b4m3t'><b id='b4m3t'><address id='b4m3t'></address></b><thead id='b4m3t'><span id='b4m3t'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='b4m3t'></ul><tbody id='b4m3t'><sup id='b4m3t'><legend id='b4m3t'><b id='b4m3t'></b></legend></sup><legend id='b4m3t'><sub id='b4m3t'><ul id='b4m3t'><b id='b4m3t'><q id='b4m3t'></q></b></ul><tfoot id='b4m3t'></tfoot><ul id='b4m3t'></ul><bdo id='b4m3t'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='b4m3t'><label id='b4m3t'></label></dfn><em id='b4m3t'><bdo id='b4m3t'><ins id='b4m3t'><dl id='b4m3t'></dl></ins><pre id='b4m3t'><p id='b4m3t'></p><span id='b4m3t'><tt id='b4m3t'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>