ï»? title_temp 生物有机肥厂家庄½Eég¸€æžèŠ±äº§é‡å…¨é å®?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content="鐢熺墿鏈夋満鑲ュ巶瀹?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','生物有机肥厂家庄½Eég¸€æžèŠ±äº§é‡å…¨é å®?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>生物有机肥厂家庄½Eég¸€æžèŠ±äº§é‡å…¨é å®?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?017-11-27</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">有一句谚语是˜q™ä¹ˆè¯´çš„åQŒå†œå®¶ä¸€æžèŠ±åQŒå…¨é è‚¥å½“家。简单的一句话ž®Þp¯´æ˜Žçš„肥的重要性。传¾lŸçš„农作物施肥的æ–ÒŽ³•æ˜¯é‡‡ç”¨çš„农家肥。后来随着¿U‘技的进步。又开始ä‹É用化学性质的无æœø™‚¥ã€‚æ— æœø™‚¥è™½ç„¶å¯ä»¥ä¿ƒè¿›å†œä½œç‰©çš„生长åQŒä½†æ˜¯ä»–的破坏作用也是不可估量的。所以现在才会有更多的农民选择使用生物<a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a></span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><a href="/swyjf/" target="_blank">生物有机è‚?/a>有益微生物含量大于等äº?000ä¸?克,有机质大于等äº?0%åQŒph5.5-8.5.˜q™æ˜¯ç”Ÿç‰©æœ‰æœºè‚¥çš„几个重要指标。另外以上条件相同情况下åQšç”Ÿç‰©æœ‰æœø™‚¥å…¶æÛ¼‚·é’¾å«é‡­‘Šé«˜åQŒä­h位越高ã€?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">¾_‘Öˆ¶ç”Ÿç‰©æœ‰æœºè‚¥æ˜¯æŒ‡é€šè¿‡ç‰©ç†æ–ÒŽ³•ž®†åŠ¨æ¤ç‰©ç•œç¦½¾_ªä¾¿ä¸­çš„水分降低而制成的成品有机肥料。二者之间的区别åQšä¸€æ˜¯å¾®ç”Ÿç‰©çš„有无。生物有æœø™‚¥å†…含有多¿Uæœ‰ç›Šå¾®ç”Ÿç‰©åQŒè€Œç²¾åˆ¶æœ‰æœø™‚¥¾lè¿‡é«˜æ¸©å¤„理åQŒæ‰€æœ‰å¾®ç”Ÿç‰©åŸºæœ¬è¢«æ€æ­»ï¼Œéš¾ä»¥ä¸ºåœŸå£¤æä¾›æœ‰ç›Šå¾®ç”Ÿç‰©ã€‚二是养分不同。精制有æœø™‚¥é€šè¿‡é«˜æ¸©å¤„理åQŒå…»åˆ†å—高温损失较多。三是效果不同。精制有æœø™‚¥åªæ˜¯é€šè¿‡çƒ­ç©ºæ°”减ž®‘äñ”品中的水分,没有¾lè¿‡è…ç†ŸåQŒç›´æŽ¥ä‹É用容易烧根烧苗。四是气味不同。精制有æœø™‚¥é€šè¿‡òq²ç‡¥å¤„理åQŒé™¤è‡­æ•ˆæžœä¸ç†æƒ³åQŒè¿”潮即发出恶臭呻I¼Œè€Œç”Ÿç‰©æœ‰æœø™‚¥å¯å°†ž®‰K…¸å˜æˆèŒä½“的尿蛋白åQŒä»Žæ ÒŽœ¬ä¸Šæ¶ˆé™¤äº†è‡­å‘³ã€?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">快速简便区分生物有æœø™‚¥å’Œå…¶å®ƒæœ‰æœø™‚¥å¯é‡‡ç”¨ä¸¤¿Uæ–¹æ³•ï¼šä¸€æ˜¯è‚‰çœ¼é‰´åˆ«ã€‚生物有æœø™‚¥åœ¨æœ‰ç›Šå¾®ç”Ÿç‰©ä½œç”¨ä¸‹ï¼Œå‘酵腐熟充分åQŒå¤–观呈褐色或黑褐色åQŒè‰²æ³½æ¯”较单一åQ›è€Œå…¶å®ƒæœ‰æœø™‚¥å› ç”Ÿäº§æ“ä½œä¸åŒï¼Œäº§å“é¢œè‰²å„异åQŒå¦‚¾_‘Öˆ¶æœ‰æœºè‚¥äؓ¾_ªä¾¿åŽŸè‰²åQŒå†œå®¶è‚¥éœ²å¤©å †åˆ¶åQŒé¢œè‰²å˜åŒ–较大。二是水‹¹”R—»å‘Ÿë€‚将不同的有æœø™‚¥åˆ†åˆ«æ”‘Öœ¨ç››æœ‰æ°´çš„杯子内,¾_‘Öˆ¶æœ‰æœºè‚¥å’Œå†œå®¶è‚¥å› æœªç»å‘酵或发酵不å½Õdº•åQŒæ•£å‘出较浓的臭呻I¼Œè€Œç”Ÿç‰©æœ‰æœø™‚¥åˆ™ä¸ä¼šå‘生这¿UçŽ°è±¡ã€?/span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">从生产的角度来看。生物有æœø™‚¥æ˜¯å†œä½œç‰©ç”Ÿäñ”中的选择åQŒæ—¢ä¸ä¼šç ´ååœŸåœ°çš„é…¸¼„±æ€§ï¼Œåˆå¯ä»¥ä¿ƒ˜q›å†œä½œç‰©çš„生长,一举两得。我公司是一家专业生产有æœø™‚¥çš„厂å®Óž¼Œå¦‚果您对我公åæ€ñ”品感兴趣åQŒæ¬¢˜qŽæ‚¨ç›´æŽ¥ä¸Žæˆ‘公司联系ã€?/span> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <br /> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="207.html">微生物肥料鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥å¦‚何分èöL 生物有机肥的标准</a></div> <div>下一æ?<a href="205.html">【全】复合生物肥料有什么作ç”?生物有机肥厂家又上新</a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%c9%fa%ce%ef%d3%d0%bb%fa%b7%ca%b3%a7%bc%d2'>生物有机肥厂å®?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d3%d0%bb%fa%b7%ca'>有机è‚?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c9%fa%ce%ef%d3%d0%bb%fa%b7%ca'>生物有机è‚?/a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/300.html">【图文】生物有æœø™‚¥åŽ‚家免费培训_土壤板结营养元素严重å¤Þp¡¡</a></li> <li><a href="/news/298.html">【精选】生物有æœø™‚¥ä¸Žæœ‰æœø™‚¥_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/297.html">【图文】配合ä‹É用效果好_完全替代化肥˜q˜ä¸çŽ°å®ž</a></li> <li><a href="/news/294.html">【推荐】制作鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥çš„方法_矛_®¶åº„有æœø™‚¥ä¼˜åŠ¿</a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/157.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291621466262029936879.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291621466262029936879.jpg" alt="微生物菌剂厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/157.html">微生物菌剂厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/146.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629272822029968877.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629272822029968877.jpg" alt="全水溶微生物菌剂" /></a></h2> <h3><a href="/supply/146.html">全水溶微生物菌剂</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/145.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629496732029935146.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629496732029935146.jpg" alt="微生物菌剂水溶肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/145.html">微生物菌剂水溶肥</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/144.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291630125012029928403.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291630125012029928403.jpg" alt="矛_®¶åº„复合微生物菌肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/144.html">矛_®¶åº„复合微生物菌肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='oxjie'></thead><label id='oxjie'><blockquote id='oxjie'></blockquote></label><p id='oxjie'></p><small id='oxjie'><ul id='oxjie'><bdo id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir><noframes id='oxjie'><li id='oxjie'></li></noframes><small id='oxjie'></small><ins id='oxjie'></ins><blockquote id='oxjie'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='oxjie'></fieldset><span id='oxjie'></span><tfoot id='oxjie'></tfoot><em id='oxjie'></em><select id='oxjie'></select><q id='oxjie'><sub id='oxjie'><i id='oxjie'></i></sub><thead id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></thead></q><ul id='oxjie'></ul><dir id='oxjie'></dir><code id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins></code><bdo id='oxjie'><label id='oxjie'><pre id='oxjie'><fieldset id='oxjie'></fieldset></pre></label></bdo><big id='oxjie'><ul id='oxjie'><noframes id='oxjie'></noframes><tfoot id='oxjie'><sub id='oxjie'><sup id='oxjie'><p id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend><noframes id='oxjie'><dd id='oxjie'><tbody id='oxjie'><td id='oxjie'><optgroup id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></optgroup><address id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></address><big id='oxjie'></big></td><table id='oxjie'></table></tbody><pre id='oxjie'></pre></dd><span id='oxjie'><b id='oxjie'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='oxjie'></option></ul></big><address id='oxjie'><abbr id='oxjie'></abbr></address><strike id='oxjie'><font id='oxjie'></font></strike><ul id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></ul><sup id='oxjie'><li id='oxjie'></li></sup><legend id='oxjie'></legend><label id='oxjie'><i id='oxjie'><td id='oxjie'><tfoot id='oxjie'></tfoot><pre id='oxjie'></pre></td></i></label><strong id='oxjie'><del id='oxjie'></del></strong><button id='oxjie'></button><p id='oxjie'><tbody id='oxjie'><q id='oxjie'><noscript id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='oxjie'><table id='oxjie'><em id='oxjie'></em><noscript id='oxjie'><dl id='oxjie'><abbr id='oxjie'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='oxjie'></sup><em id='oxjie'><sub id='oxjie'><i id='oxjie'><option id='oxjie'></option></i><select id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></select></sub><center id='oxjie'><i id='oxjie'></i></center></em><button id='oxjie'></button><kbd id='oxjie'><table id='oxjie'><em id='oxjie'><strong id='oxjie'><ol id='oxjie'><option id='oxjie'></option></ol></strong></em><blockquote id='oxjie'><tfoot id='oxjie'></tfoot><small id='oxjie'><b id='oxjie'></b></small></blockquote><table id='oxjie'><sup id='oxjie'><td id='oxjie'><dt id='oxjie'><i id='oxjie'><label id='oxjie'></label></i></dt></td><div id='oxjie'></div></sup></table></table><style id='oxjie'></style></kbd><th id='oxjie'><noframes id='oxjie'></noframes></th><div id='oxjie'></div><dt id='oxjie'><dd id='oxjie'></dd><div id='oxjie'></div></dt><style id='oxjie'><acronym id='oxjie'><style id='oxjie'></style></acronym></style><tr id='oxjie'><dt id='oxjie'><small id='oxjie'></small></dt></tr><ins id='oxjie'></ins><tt id='oxjie'></tt><big id='oxjie'><form id='oxjie'><tt id='oxjie'></tt><fieldset id='oxjie'><center id='oxjie'><fieldset id='oxjie'></fieldset></center><ol id='oxjie'><select id='oxjie'><style id='oxjie'><q id='oxjie'></q><strong id='oxjie'><tfoot id='oxjie'><ul id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='oxjie'><dfn id='oxjie'><noscript id='oxjie'><sub id='oxjie'></sub></noscript><li id='oxjie'></li></dfn></abbr></select><ol id='oxjie'></ol><dir id='oxjie'></dir></ol></fieldset><abbr id='oxjie'><legend id='oxjie'><acronym id='oxjie'></acronym></legend><th id='oxjie'></th></abbr><table id='oxjie'><strike id='oxjie'><button id='oxjie'></button></strike></table></form></big><button id='oxjie'><style id='oxjie'></style></button><em id='oxjie'></em><code id='oxjie'><dir id='oxjie'><em id='oxjie'></em></dir></code><thead id='oxjie'></thead><dd id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><table id='oxjie'><font id='oxjie'></font><strike id='oxjie'><optgroup id='oxjie'><abbr id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='oxjie'></center><strong id='oxjie'></strong><small id='oxjie'><q id='oxjie'></q></small><font id='oxjie'></font><ul id='oxjie'><abbr id='oxjie'></abbr><dd id='oxjie'><dd id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre><ol id='oxjie'></ol><ins id='oxjie'></ins></dd></dd><em id='oxjie'><b id='oxjie'></b><u id='oxjie'><code id='oxjie'></code></u></em></ul><label id='oxjie'></label><tr id='oxjie'><style id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><dfn id='oxjie'><label id='oxjie'></label></dfn><th id='oxjie'></th></blockquote></style><strong id='oxjie'><strike id='oxjie'><q id='oxjie'></q></strike></strong><legend id='oxjie'></legend><tr id='oxjie'></tr></tr><ul id='oxjie'><label id='oxjie'><li id='oxjie'></li></label></ul><tbody id='oxjie'><dir id='oxjie'><abbr id='oxjie'><font id='oxjie'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><ol id='oxjie'></ol><noscript id='oxjie'></noscript></fieldset><td id='oxjie'></td></bdo><fieldset id='oxjie'><option id='oxjie'><ul id='oxjie'><td id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend><del id='oxjie'></del><ins id='oxjie'></ins><form id='oxjie'><table id='oxjie'></table><th id='oxjie'><tr id='oxjie'><tt id='oxjie'><dfn id='oxjie'><select id='oxjie'><optgroup id='oxjie'><select id='oxjie'></select></optgroup><del id='oxjie'><small id='oxjie'></small></del><dd id='oxjie'><center id='oxjie'></center></dd></select></dfn><dfn id='oxjie'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='oxjie'></dt></td></ul></option><tbody id='oxjie'></tbody><q id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></q></fieldset><li id='oxjie'></li><ul id='oxjie'></ul><button id='oxjie'></button><blockquote id='oxjie'></blockquote><td id='oxjie'><i id='oxjie'><span id='oxjie'></span><style id='oxjie'><center id='oxjie'></center><strike id='oxjie'><code id='oxjie'><thead id='oxjie'><button id='oxjie'></button><div id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></div><li id='oxjie'></li></thead><abbr id='oxjie'></abbr></code></strike></style><dd id='oxjie'><th id='oxjie'></th></dd></i></td><style id='oxjie'></style><optgroup id='oxjie'><sup id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody><sup id='oxjie'></sup></sup></optgroup><select id='oxjie'><abbr id='oxjie'><address id='oxjie'><strike id='oxjie'></strike></address></abbr><address id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></address></select><ol id='oxjie'></ol><code id='oxjie'></code><strike id='oxjie'><button id='oxjie'></button><tr id='oxjie'></tr></strike><center id='oxjie'><del id='oxjie'><sup id='oxjie'></sup></del><dt id='oxjie'><td id='oxjie'></td></dt></center><sup id='oxjie'></sup><dt id='oxjie'></dt><th id='oxjie'><span id='oxjie'></span><dd id='oxjie'><td id='oxjie'><code id='oxjie'><center id='oxjie'></center><acronym id='oxjie'><td id='oxjie'><table id='oxjie'><bdo id='oxjie'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='oxjie'></label><code id='oxjie'><kbd id='oxjie'><big id='oxjie'><u id='oxjie'></u></big><th id='oxjie'></th></kbd></code><form id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl><th id='oxjie'><button id='oxjie'><dd id='oxjie'></dd></button><form id='oxjie'><address id='oxjie'></address></form></th><li id='oxjie'><li id='oxjie'></li><td id='oxjie'><font id='oxjie'><ol id='oxjie'><select id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><dd id='oxjie'><table id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl></table><form id='oxjie'></form><fieldset id='oxjie'><u id='oxjie'><i id='oxjie'><div id='oxjie'><table id='oxjie'></table></div></i></u></fieldset><b id='oxjie'></b></dd></blockquote><li id='oxjie'><center id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir></center><table id='oxjie'></table></li></select></ol><font id='oxjie'></font></font></td></li></form><q id='oxjie'><form id='oxjie'></form><blockquote id='oxjie'><code id='oxjie'></code></blockquote></q><abbr id='oxjie'></abbr><sub id='oxjie'></sub><q id='oxjie'><pre id='oxjie'><em id='oxjie'></em></pre></q><select id='oxjie'><dt id='oxjie'><tr id='oxjie'></tr></dt><small id='oxjie'><noscript id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong><tbody id='oxjie'></tbody></noscript></small></select><del id='oxjie'><big id='oxjie'><u id='oxjie'></u></big></del><ul id='oxjie'></ul><fieldset id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></fieldset><strike id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins><button id='oxjie'></button></strike><span id='oxjie'></span><table id='oxjie'><select id='oxjie'><legend id='oxjie'><bdo id='oxjie'></bdo></legend></select></table><kbd id='oxjie'></kbd><dd id='oxjie'></dd><fieldset id='oxjie'></fieldset><p id='oxjie'><style id='oxjie'></style><table id='oxjie'></table><strong id='oxjie'></strong><ul id='oxjie'></ul></p><ul id='oxjie'></ul><label id='oxjie'></label><dl id='oxjie'><code id='oxjie'><q id='oxjie'><option id='oxjie'></option></q></code></dl><tr id='oxjie'></tr><acronym id='oxjie'></acronym><small id='oxjie'><style id='oxjie'><tt id='oxjie'><option id='oxjie'><dl id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul><div id='oxjie'><q id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><noframes id='oxjie'><label id='oxjie'><u id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></fieldset></u></label><tr id='oxjie'></tr><address id='oxjie'><abbr id='oxjie'><tt id='oxjie'><span id='oxjie'><p id='oxjie'><noframes id='oxjie'><strike id='oxjie'></strike></noframes></p></span><dir id='oxjie'><dir id='oxjie'><table id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></table><legend id='oxjie'><dd id='oxjie'><sup id='oxjie'></sup><del id='oxjie'></del></dd><b id='oxjie'></b><address id='oxjie'></address><li id='oxjie'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='oxjie'></abbr><blockquote id='oxjie'></blockquote><center id='oxjie'></center></abbr></address></noframes><div id='oxjie'><center id='oxjie'><pre id='oxjie'><b id='oxjie'><code id='oxjie'></code><table id='oxjie'></table></b><optgroup id='oxjie'><font id='oxjie'></font><kbd id='oxjie'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='oxjie'></noframes></div></fieldset></q><address id='oxjie'></address></div><dir id='oxjie'></dir></dl></option></tt></style><div id='oxjie'><i id='oxjie'></i></div></small><bdo id='oxjie'></bdo><form id='oxjie'><select id='oxjie'></select></form><code id='oxjie'><strong id='oxjie'><table id='oxjie'><table id='oxjie'></table><acronym id='oxjie'></acronym></table></strong><q id='oxjie'><label id='oxjie'></label></q><span id='oxjie'><address id='oxjie'></address></span><noframes id='oxjie'><dfn id='oxjie'><optgroup id='oxjie'></optgroup></dfn><tfoot id='oxjie'><bdo id='oxjie'><div id='oxjie'></div><i id='oxjie'><dt id='oxjie'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='oxjie'></b><table id='oxjie'><acronym id='oxjie'></acronym></table><q id='oxjie'><dfn id='oxjie'></dfn></q><p id='oxjie'><noframes id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></noframes></p><select id='oxjie'></select><acronym id='oxjie'></acronym><legend id='oxjie'></legend><small id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></small><del id='oxjie'></del><option id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><ins id='oxjie'><big id='oxjie'><p id='oxjie'><sup id='oxjie'></sup></p><span id='oxjie'></span><b id='oxjie'><thead id='oxjie'><option id='oxjie'><span id='oxjie'></span></option></thead><table id='oxjie'><ins id='oxjie'><option id='oxjie'><sub id='oxjie'></sub></option></ins></table></b><table id='oxjie'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='oxjie'></abbr><p id='oxjie'><label id='oxjie'><tt id='oxjie'><font id='oxjie'><li id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></li></font><tt id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></tt></tt><strong id='oxjie'></strong><div id='oxjie'></div><dir id='oxjie'></dir><fieldset id='oxjie'><option id='oxjie'></option></fieldset><pre id='oxjie'></pre></label><dfn id='oxjie'><tr id='oxjie'></tr></dfn></p><fieldset id='oxjie'><font id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd><blockquote id='oxjie'></blockquote></font><fieldset id='oxjie'></fieldset></fieldset><optgroup id='oxjie'><em id='oxjie'></em></optgroup><sub id='oxjie'></sub><dfn id='oxjie'></dfn><em id='oxjie'></em><div id='oxjie'><kbd id='oxjie'><td id='oxjie'></td><dt id='oxjie'><table id='oxjie'></table></dt></kbd></div><option id='oxjie'></option><span id='oxjie'><big id='oxjie'><strong id='oxjie'><button id='oxjie'><td id='oxjie'><tfoot id='oxjie'></tfoot></td><sub id='oxjie'><dl id='oxjie'><dt id='oxjie'><small id='oxjie'></small></dt><button id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></button><em id='oxjie'></em><thead id='oxjie'></thead><style id='oxjie'><table id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody><bdo id='oxjie'></bdo></table></style></dl></sub><label id='oxjie'></label></button><noscript id='oxjie'></noscript></strong></big></span><label id='oxjie'><ul id='oxjie'><b id='oxjie'><ol id='oxjie'></ol><code id='oxjie'><sub id='oxjie'><ins id='oxjie'><tt id='oxjie'></tt></ins></sub></code><b id='oxjie'><sub id='oxjie'><small id='oxjie'></small><blockquote id='oxjie'></blockquote><center id='oxjie'><style id='oxjie'></style></center><label id='oxjie'><dt id='oxjie'></dt><p id='oxjie'><span id='oxjie'><noframes id='oxjie'><fieldset id='oxjie'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='oxjie'></legend></b></b></ul></label><q id='oxjie'><tr id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd><th id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></th></tr></q><li id='oxjie'></li><noframes id='oxjie'></noframes><tt id='oxjie'><th id='oxjie'></th><legend id='oxjie'><strong id='oxjie'><big id='oxjie'></big></strong></legend></tt><sup id='oxjie'><i id='oxjie'><small id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins></small><pre id='oxjie'></pre></i></sup><td id='oxjie'></td><center id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></center><i id='oxjie'></i><style id='oxjie'><fieldset id='oxjie'></fieldset></style><th id='oxjie'></th><label id='oxjie'><form id='oxjie'></form></label><tbody id='oxjie'></tbody><center id='oxjie'><td id='oxjie'></td><dl id='oxjie'></dl></center><blockquote id='oxjie'><acronym id='oxjie'></acronym></blockquote><noscript id='oxjie'></noscript></div></html>