ï»? title_temp 【图】生产鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? òq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处ç?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','【图】生产鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? òq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处ç?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>秒拍真空小视频手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>【图】生产鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? òq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处ç?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?016-06-17</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> 沛_Œ—肥料¿U‘技有限公司是一家专业的<b>鸡粪<a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a>ä»äh ¼</b>、专用有æœø™‚¥å…¬å¸åQŒåœ¨ä¸Šç¯‡æ–‡ç« ä¸­æˆ‘们了解了有机肥ä­hæ û|¼Œä»Šå¤©æˆ‘们ž®×ƒØ“大家讲解一下生产鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? <a href="/gjf/" target="_blank">òq²é¸¡¾_?/a>发酵如何处理; </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、生产设备投入比较。有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”讑֤‡æ¯”鸡¾_ªçƒ˜òq²ç”Ÿäº§è®¾å¤‡æŠ•å…¥é«˜äº†ä¸€äº›ï¼ŒåŽŸå› æ˜¯åœ¨å„å…»ŒD–场办发é…늂¹åQŒè®¾æ–½é‡å¤æŠ•å…¥æ‰€è‡´ã€‚如果与å…ÀL®–åœø™€æ¿åˆä½œåQŒæƒ…况就大不一栗÷€‚在å…ÀL®–场粪便堆攄¡š„原场圎ͼŒç”±å…»ŒD–场投资建大‹‚šå’Œå‘酵槽,有机肥厂家投资购¾|®è®¾å¤‡å¤„理粪便,å…ÀL®–åœø™€æ¿ä¼šå¾ˆé«˜å…´ã€‚双方用投资或补偿èåN易方式合作,都会减少投入或降低生产成本。这¿Uåˆä½œæ˜¯åŒæ–¹äº’惠互利ã€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 2、生产成本比较。烘òq²é¸¡¾_ªçš„成本åQŒé¦–先,成本高在˜qè¾“上。湿鸡粪从养ŒD–场˜qåˆ°çƒ˜å¹²é¸¡ç²ªåŽ‚,˜qè´¹æ˜¯æœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式çš?.7倍,高了34元。鸡¾_ªçƒ˜òq²åŽ‚建在å…ÀL®–åœø™¾¹æ˜¯ä¸çŽ°å®žçš„,一是,蛋鸡åœø™§„模都比较ž®?国家正在探烦建立蛋鸡集中å…ÀL®–区,实行çŽîC»£é›†çº¦åŒ–å…»ŒD–模式,推广的也是有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式)现在几十万只的蛋鸡场ž®‘,ž®±æ˜¯æœ‰ï¼Œå…ÀL®–åœÞZ¹Ÿä¸ä¼šåŒæ„ã€‚二是,鸡粪烘干机只能用蛋鸡鸡粪。而有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式人、畜、禽¾_ªä¾¿å’Œç§¸¿U†éƒ½èƒ½ç”¨ã€‚å…¶‹Æ¡ï¼Œæˆæœ¬é«˜åœ¨èƒ½æºæ¶ˆè€—上。鸡¾_ªçƒ˜òq²æœºæ¯”有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式能源消耗每吨高å‡ÞZº†41.53元。以上二™å¹ï¼Œåˆè®¡æ¯å¨é«˜å‡ºäº?5.53元。扣除有æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式用菌¿Uæ¯å?8元,同等因素åQŒæœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”模式比烘òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§æˆæœ¬æ¯å¨ä½Žäº?7.5元。从有机肥、烘òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§æˆæœ¬ï¼Œä»Žæ‰€åˆ—各™å¹ç›®å¯ä»¥çœ‹å‡ºåQŒæœ‰æœø™‚¥ç”Ÿäñ”成本多列了经营管理费用生产,生äñ”鸡粪有机肥成本是多少åQŸå·¥èµ„和包装袋也比烘òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§æˆæœ¬åˆ—的高ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020ff;">您或许感兴趣的文章:<a href="http://chanskype.com/news/118.html">【技巧】有什么方法能佉K¸¡¾_ªå˜ä¸ºé¸¡¾_ªæœ‰æœø™‚¥ 有机肥销售变革可借力“品¾c»è¶Šä½â€?/a></span> </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 通过发酵后的òq²é¸¡¾_ªä½œä¸ºå¤©ç„¶çš„无公害的有机肥料åQŒé‡Œé¢å¯Œå«å¤§æ‰¹çš„微元素,例如氮、钾、磷½{‰ç­‰åQŒåƈ且它˜q˜å­˜åœ¨å¾®ç”Ÿç‰©èŒç¾¤åQŒèƒ½å¤Ÿæœ‰æ•ˆçš„改进土壤的透气、保水、抗逆才èƒ?在蔬菜地施用òq²é¸¡¾_ªï¼Œèƒ½å¤Ÿ˜qç”¨òq²é¸¡¾_ªçš„微生物菌¾Ÿ¤æ¥¾~©çŸ­è”¬èœåœ°çš„生长周期.可是大棚蔬菜农田需要施用发酵腐熟过的干鸡粪. </p> <p style="text-indent:2em;"> 未通过发酵腐熟˜q‡çš„场所不单富含大批的病菌,òq¶ä¸”会容易激赯‚”¬èœæ ¹éƒ¨çš„ç–„¡—…åQŒåŞ成熏苗、坏苗的表象.那么怎样把鸡¾_ªè¿›è¡Œå‘酵腐ç†?òq²é¸¡¾_ªå‘é…‰|€Žä¹ˆå¤„理åQŒä¸‹é¢åš½Ž€å•ä»‹¾lï¼š </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 在炎热的季节åQŒå¤§‹‚šå†œç”°çš„½Iºé—²æ—‰™—´æ˜¯æ¯”较多的,能够在蔬菜收完往后,清理农田的茬¿U§ï¼Œž®†å¹²é¸¡ç²ªå‡åŒ€çš„撒向高½Iºï¼Œç„¶åŽæŽ‰é˜Ÿè¡Œç¿»ç‚’进入土壤之¾c»ï¼Œ‹z’水然后½W¼ç›–薄膜åQŒå¢žåŠ å¹²é¸¡ç²ªçš„发é…üc€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 ˜q™ç§åŠžæ³•ååˆ†è€—费旉™—´åQŒåœ°æ¸©éœ€æ±‚超å‡?0摄氏度,òq¶ä¸”需要一个月以上才能ž®†å¹²é¸¡ç²ªå®Œå¥½å‘é…µåQŒåœ°æ¸©æ¸©åº¦ä½Žçš„时候时间周期会加倍的廉™•¿ã€‚挑选哪¿Uå‘é…‰|–¹æ³•è¿˜æ˜¯éœ€æ±‚依据实际情å†üc€?</p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 以上ž®±æ˜¯å…³äºŽâ€œç”Ÿäº§é¸¡¾_ªæœ‰æœø™‚¥æˆæœ¬æ˜¯å¤šž®‘? òq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处理”的一些介¾lï¼Œå¦‚果想了解关äº?a href="http://chanskype.com/supply/26.html">专用有机è‚?/a>、、有æœø™‚¥ä»äh ¼½{‰èµ„讯,可以å…Ïx³¨æˆ‘们的资讯; </p> <p style="text-indent:2em;"> 本文关键词:生äñ” 有机è‚?òq²é¸¡¾_?发酵 å…ÀL®– </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="124.html">【热】农业的需要农药来支持 òq²é¸¡¾_ªå¦‚何选购</a></div> <div>下一æ?<a href="122.html">【知识】鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥å¯¹å†œä½œç‰©æœ‰å“ªäº›å¥½å¤?òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%c9%fa%b2%fa'>生äñ”</a>,<a href='/key.aspx?k=%b8%c9%bc%a6%b7%e0'>òq²é¸¡¾_?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d3%d0%bb%fa%b7%ca'>有机è‚?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%a2%bd%cd'>发酵</a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%f8%d6%b3'>å…ÀL®–</a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/300.html">【图文】生物有æœø™‚¥åŽ‚家免费培训_土壤板结营养元素严重å¤Þp¡¡</a></li> <li><a href="/news/298.html">【精选】生物有æœø™‚¥ä¸Žæœ‰æœø™‚¥_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/297.html">【图文】配合ä‹É用效果好_完全替代化肥˜q˜ä¸çŽ°å®ž</a></li> <li><a href="/news/296.html">【最热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/157.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291621466262029936879.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291621466262029936879.jpg" alt="微生物菌剂厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/157.html">微生物菌剂厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/146.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629272822029968877.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629272822029968877.jpg" alt="全水溶微生物菌剂" /></a></h2> <h3><a href="/supply/146.html">全水溶微生物菌剂</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/145.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291629496732029935146.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291629496732029935146.jpg" alt="微生物菌剂水溶肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/145.html">微生物菌剂水溶肥</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/144.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291630125012029928403.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291630125012029928403.jpg" alt="矛_®¶åº„复合微生物菌肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/144.html">矛_®¶åº„复合微生物菌肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='a8g66'><dl id='a8g66'></dl></pre><strike id='a8g66'></strike><p id='a8g66'><legend id='a8g66'></legend><noframes id='a8g66'><small id='a8g66'></small><noframes id='a8g66'></noframes></noframes></p><style id='a8g66'><q id='a8g66'></q></style><big id='a8g66'></big><form id='a8g66'></form><blockquote id='a8g66'><ul id='a8g66'><span id='a8g66'><b id='a8g66'><ol id='a8g66'><big id='a8g66'><span id='a8g66'></span></big></ol><small id='a8g66'></small><ol id='a8g66'><ul id='a8g66'><tbody id='a8g66'><fieldset id='a8g66'><strong id='a8g66'><li id='a8g66'><bdo id='a8g66'><abbr id='a8g66'></abbr></bdo><span id='a8g66'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='a8g66'><noframes id='a8g66'><tbody id='a8g66'></tbody></noframes></legend></b><strong id='a8g66'></strong></span></ul></blockquote><center id='a8g66'><small id='a8g66'><ins id='a8g66'><td id='a8g66'><div id='a8g66'></div></td></ins></small></center><del id='a8g66'><p id='a8g66'></p><noscript id='a8g66'><small id='a8g66'><b id='a8g66'></b><style id='a8g66'></style><i id='a8g66'></i><small id='a8g66'><dl id='a8g66'></dl><fieldset id='a8g66'><form id='a8g66'><dt id='a8g66'><code id='a8g66'></code><code id='a8g66'><div id='a8g66'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='a8g66'><kbd id='a8g66'></kbd><sup id='a8g66'><th id='a8g66'></th></sup></thead><sup id='a8g66'><strong id='a8g66'><i id='a8g66'></i></strong><small id='a8g66'><div id='a8g66'></div></small><ins id='a8g66'></ins></sup><legend id='a8g66'><table id='a8g66'></table></legend></noscript></del><li id='a8g66'><optgroup id='a8g66'></optgroup></li><label id='a8g66'></label><label id='a8g66'></label><sub id='a8g66'></sub><del id='a8g66'></del><em id='a8g66'><dd id='a8g66'></dd></em><small id='a8g66'></small><optgroup id='a8g66'><dfn id='a8g66'></dfn></optgroup><option id='a8g66'><tr id='a8g66'><code id='a8g66'></code></tr></option><fieldset id='a8g66'></fieldset><strong id='a8g66'></strong><noframes id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot></noframes><q id='a8g66'><code id='a8g66'><select id='a8g66'></select></code></q><fieldset id='a8g66'><big id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt></big><p id='a8g66'></p></fieldset><li id='a8g66'></li><li id='a8g66'></li><tfoot id='a8g66'></tfoot><small id='a8g66'></small><ul id='a8g66'></ul><option id='a8g66'></option><pre id='a8g66'><ins id='a8g66'></ins></pre><select id='a8g66'></select><ins id='a8g66'><td id='a8g66'><i id='a8g66'></i></td><u id='a8g66'><code id='a8g66'><thead id='a8g66'><button id='a8g66'><thead id='a8g66'><option id='a8g66'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='a8g66'><em id='a8g66'><big id='a8g66'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='a8g66'><strong id='a8g66'></strong><del id='a8g66'></del></sup><label id='a8g66'></label><q id='a8g66'><b id='a8g66'><acronym id='a8g66'></acronym><div id='a8g66'><button id='a8g66'><table id='a8g66'></table><sup id='a8g66'><dd id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot></dd><blockquote id='a8g66'><noframes id='a8g66'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='a8g66'><ul id='a8g66'><li id='a8g66'></li></ul></div></q><tfoot id='a8g66'><font id='a8g66'><i id='a8g66'><dd id='a8g66'></dd></i></font></tfoot><tr id='a8g66'><optgroup id='a8g66'></optgroup></tr><address id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot><dd id='a8g66'></dd></address><option id='a8g66'><abbr id='a8g66'><style id='a8g66'></style><tt id='a8g66'></tt><font id='a8g66'></font><u id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt></u></abbr></option><dd id='a8g66'><ol id='a8g66'></ol></dd><bdo id='a8g66'><acronym id='a8g66'><pre id='a8g66'></pre></acronym><b id='a8g66'><span id='a8g66'></span></b><form id='a8g66'></form></bdo><dl id='a8g66'></dl><thead id='a8g66'></thead><tt id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt><sub id='a8g66'><i id='a8g66'><dt id='a8g66'></dt><p id='a8g66'></p></i></sub></tt><acronym id='a8g66'><dd id='a8g66'></dd></acronym><small id='a8g66'><acronym id='a8g66'><i id='a8g66'><label id='a8g66'><kbd id='a8g66'><form id='a8g66'><div id='a8g66'><strike id='a8g66'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='a8g66'></bdo><strike id='a8g66'><table id='a8g66'></table></strike></small><strike id='a8g66'></strike><abbr id='a8g66'></abbr><tbody id='a8g66'></tbody><sup id='a8g66'></sup><code id='a8g66'><ul id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot></ul></code><bdo id='a8g66'></bdo><tr id='a8g66'></tr><sup id='a8g66'></sup><abbr id='a8g66'></abbr><dfn id='a8g66'><dir id='a8g66'><p id='a8g66'></p></dir><small id='a8g66'><div id='a8g66'></div></small></dfn><th id='a8g66'><noscript id='a8g66'></noscript></th><address id='a8g66'><abbr id='a8g66'></abbr><big id='a8g66'></big></address><ol id='a8g66'><dd id='a8g66'><address id='a8g66'></address></dd></ol><sub id='a8g66'><optgroup id='a8g66'></optgroup><thead id='a8g66'></thead></sub><th id='a8g66'><del id='a8g66'></del></th><dd id='a8g66'><small id='a8g66'></small></dd><option id='a8g66'><thead id='a8g66'></thead></option><blockquote id='a8g66'></blockquote><option id='a8g66'></option><noframes id='a8g66'><legend id='a8g66'><style id='a8g66'><dir id='a8g66'><q id='a8g66'></q></dir></style></legend></noframes><u id='a8g66'></u><table id='a8g66'><table id='a8g66'><dir id='a8g66'><thead id='a8g66'><dl id='a8g66'><td id='a8g66'></td></dl></thead></dir><noframes id='a8g66'><i id='a8g66'><tr id='a8g66'><dt id='a8g66'><q id='a8g66'><span id='a8g66'><b id='a8g66'><form id='a8g66'><ins id='a8g66'></ins><ul id='a8g66'></ul><sub id='a8g66'></sub></form><legend id='a8g66'></legend><bdo id='a8g66'><pre id='a8g66'><center id='a8g66'></center></pre></bdo></b><th id='a8g66'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='a8g66'><optgroup id='a8g66'><dfn id='a8g66'><del id='a8g66'><code id='a8g66'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='a8g66'><div id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot><dl id='a8g66'><fieldset id='a8g66'></fieldset></dl></div></noframes><label id='a8g66'></label></table><tfoot id='a8g66'></tfoot></table><span id='a8g66'></span><dfn id='a8g66'></dfn><tr id='a8g66'></tr><th id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt><dd id='a8g66'></dd></th><optgroup id='a8g66'></optgroup><blockquote id='a8g66'></blockquote><center id='a8g66'></center><em id='a8g66'><kbd id='a8g66'></kbd><li id='a8g66'><span id='a8g66'></span></li><pre id='a8g66'></pre></em><ol id='a8g66'><tt id='a8g66'><label id='a8g66'><kbd id='a8g66'></kbd></label></tt></ol><sub id='a8g66'><sup id='a8g66'><dl id='a8g66'></dl><td id='a8g66'></td><tt id='a8g66'><blockquote id='a8g66'><big id='a8g66'><ol id='a8g66'><tt id='a8g66'><code id='a8g66'><p id='a8g66'></p><small id='a8g66'><li id='a8g66'></li><button id='a8g66'><tfoot id='a8g66'><i id='a8g66'></i></tfoot></button><tbody id='a8g66'><em id='a8g66'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='a8g66'><i id='a8g66'><span id='a8g66'></span><dt id='a8g66'><ol id='a8g66'></ol><b id='a8g66'></b><strike id='a8g66'><dir id='a8g66'></dir></strike></dt><legend id='a8g66'></legend><tr id='a8g66'><optgroup id='a8g66'><label id='a8g66'><select id='a8g66'><tt id='a8g66'><blockquote id='a8g66'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='a8g66'></b></i><dfn id='a8g66'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='a8g66'></option><td id='a8g66'><big id='a8g66'><tfoot id='a8g66'></tfoot></big><strong id='a8g66'></strong></td><tfoot id='a8g66'></tfoot><tfoot id='a8g66'><pre id='a8g66'><acronym id='a8g66'><table id='a8g66'><dir id='a8g66'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='a8g66'></tt><strong id='a8g66'><u id='a8g66'><div id='a8g66'><div id='a8g66'><q id='a8g66'></q></div><strong id='a8g66'><dt id='a8g66'><sub id='a8g66'><li id='a8g66'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='a8g66'></big><th id='a8g66'></th><dd id='a8g66'><center id='a8g66'></center></dd><td id='a8g66'></td><ol id='a8g66'><dd id='a8g66'><th id='a8g66'></th></dd></ol><dt id='a8g66'><div id='a8g66'><abbr id='a8g66'><strike id='a8g66'></strike></abbr></div></dt><center id='a8g66'></center><center id='a8g66'></center><bdo id='a8g66'><dd id='a8g66'><abbr id='a8g66'><strike id='a8g66'></strike><ul id='a8g66'><del id='a8g66'><q id='a8g66'><tbody id='a8g66'><noframes id='a8g66'><bdo id='a8g66'></bdo><ul id='a8g66'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='a8g66'><big id='a8g66'><dt id='a8g66'><acronym id='a8g66'></acronym><q id='a8g66'><select id='a8g66'><center id='a8g66'><dir id='a8g66'></dir></center></select><noscript id='a8g66'><strong id='a8g66'><tr id='a8g66'></tr></strong><label id='a8g66'></label><strike id='a8g66'></strike><option id='a8g66'><u id='a8g66'><ol id='a8g66'><blockquote id='a8g66'></blockquote></ol></u></option><table id='a8g66'></table></noscript><i id='a8g66'><abbr id='a8g66'></abbr></i><thead id='a8g66'><strong id='a8g66'><b id='a8g66'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='a8g66'></acronym><sub id='a8g66'></sub><optgroup id='a8g66'><del id='a8g66'><optgroup id='a8g66'></optgroup></del><button id='a8g66'></button></optgroup><ul id='a8g66'><em id='a8g66'></em><dir id='a8g66'><td id='a8g66'></td><address id='a8g66'></address><td id='a8g66'></td><thead id='a8g66'><thead id='a8g66'></thead><ul id='a8g66'></ul></thead></dir><del id='a8g66'></del><thead id='a8g66'></thead></ul><acronym id='a8g66'></acronym></bdo><legend id='a8g66'><font id='a8g66'><font id='a8g66'><span id='a8g66'><tr id='a8g66'><option id='a8g66'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='a8g66'><b id='a8g66'><select id='a8g66'></select></b></tbody><div id='a8g66'><form id='a8g66'></form><fieldset id='a8g66'><pre id='a8g66'><kbd id='a8g66'><u id='a8g66'><form id='a8g66'><li id='a8g66'><th id='a8g66'><dt id='a8g66'></dt></th></li><span id='a8g66'></span></form><address id='a8g66'></address></u><u id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt></u></kbd></pre><p id='a8g66'></p></fieldset></div><tbody id='a8g66'><blockquote id='a8g66'><style id='a8g66'></style></blockquote><u id='a8g66'></u></tbody><fieldset id='a8g66'></fieldset><form id='a8g66'></form><li id='a8g66'><abbr id='a8g66'></abbr></li><acronym id='a8g66'></acronym><tt id='a8g66'><dl id='a8g66'></dl></tt><fieldset id='a8g66'></fieldset><em id='a8g66'></em><b id='a8g66'></b><p id='a8g66'></p><tbody id='a8g66'><address id='a8g66'></address><dd id='a8g66'></dd></tbody><dir id='a8g66'></dir><tbody id='a8g66'></tbody><ul id='a8g66'><select id='a8g66'></select></ul><td id='a8g66'></td><kbd id='a8g66'><tt id='a8g66'><q id='a8g66'></q></tt></kbd><tfoot id='a8g66'><select id='a8g66'><abbr id='a8g66'></abbr><table id='a8g66'></table></select></tfoot><em id='a8g66'><optgroup id='a8g66'><label id='a8g66'></label><ol id='a8g66'><dir id='a8g66'><label id='a8g66'></label><form id='a8g66'><thead id='a8g66'><tbody id='a8g66'></tbody></thead></form></dir><table id='a8g66'><form id='a8g66'><table id='a8g66'><legend id='a8g66'><li id='a8g66'></li><big id='a8g66'><span id='a8g66'><optgroup id='a8g66'><span id='a8g66'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='a8g66'></noscript><div id='a8g66'><code id='a8g66'><sup id='a8g66'><kbd id='a8g66'></kbd></sup><thead id='a8g66'><small id='a8g66'></small></thead></code></div><dt id='a8g66'></dt></table></form></table><abbr id='a8g66'><small id='a8g66'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='a8g66'><optgroup id='a8g66'></optgroup></abbr><sup id='a8g66'></sup><abbr id='a8g66'><style id='a8g66'><strike id='a8g66'><b id='a8g66'><i id='a8g66'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='a8g66'></table><dl id='a8g66'></dl><strike id='a8g66'></strike><tt id='a8g66'><p id='a8g66'></p></tt><div id='a8g66'><noscript id='a8g66'></noscript><dt id='a8g66'><bdo id='a8g66'><strong id='a8g66'><sup id='a8g66'><acronym id='a8g66'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='a8g66'><tbody id='a8g66'></tbody><tbody id='a8g66'><dl id='a8g66'></dl><del id='a8g66'></del><ins id='a8g66'><dfn id='a8g66'><button id='a8g66'></button></dfn></ins><td id='a8g66'></td><option id='a8g66'></option><tbody id='a8g66'><sub id='a8g66'><acronym id='a8g66'><font id='a8g66'><ins id='a8g66'></ins></font><tr id='a8g66'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='a8g66'></dir><address id='a8g66'><bdo id='a8g66'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='a8g66'><q id='a8g66'><dd id='a8g66'><fieldset id='a8g66'></fieldset></dd></q></form><ol id='a8g66'></ol><tfoot id='a8g66'></tfoot></dt></div><pre id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt><noframes id='a8g66'></noframes></pre><dir id='a8g66'><tt id='a8g66'><q id='a8g66'></q><select id='a8g66'><dir id='a8g66'></dir><ins id='a8g66'><li id='a8g66'></li></ins><small id='a8g66'><ul id='a8g66'></ul></small><pre id='a8g66'></pre></select></tt><ul id='a8g66'></ul></dir><th id='a8g66'></th><ol id='a8g66'><sup id='a8g66'><i id='a8g66'><pre id='a8g66'><table id='a8g66'></table></pre></i></sup></ol><option id='a8g66'></option><dt id='a8g66'></dt><sup id='a8g66'></sup><big id='a8g66'></big><thead id='a8g66'></thead><p id='a8g66'></p><td id='a8g66'><acronym id='a8g66'><div id='a8g66'><tt id='a8g66'></tt></div><fieldset id='a8g66'></fieldset><bdo id='a8g66'></bdo><em id='a8g66'><font id='a8g66'></font></em></acronym></td><dir id='a8g66'></dir><u id='a8g66'></u><strong id='a8g66'><td id='a8g66'></td></strong><tt id='a8g66'></tt><q id='a8g66'><legend id='a8g66'><bdo id='a8g66'><bdo id='a8g66'><legend id='a8g66'><b id='a8g66'><strong id='a8g66'><label id='a8g66'><sup id='a8g66'><u id='a8g66'><sup id='a8g66'></sup></u><big id='a8g66'></big><select id='a8g66'></select></sup><p id='a8g66'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='a8g66'></noscript><dt id='a8g66'></dt></bdo></legend></q><small id='a8g66'></small><b id='a8g66'></b><li id='a8g66'><p id='a8g66'><label id='a8g66'><table id='a8g66'><sup id='a8g66'><em id='a8g66'></em></sup></table><blockquote id='a8g66'></blockquote></label></p></li><blockquote id='a8g66'></blockquote><dd id='a8g66'><thead id='a8g66'></thead><abbr id='a8g66'><noscript id='a8g66'><tbody id='a8g66'><style id='a8g66'><sup id='a8g66'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>