ï»? title_temp 【热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <script type="text/javascript"> <!-- document.oncontextmenu=function(e){return false;} // --></script> <style><!-- body { -moz-user-select:none; } --></style> <body onselectstart="return false"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_t"> <div id="5flsvnvamrin3" class="top_in"> <div id="5flsvnvamrin3" class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œæ²³åŒ—生物有æœø™‚¥åŽ‚家”网站! </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://chanskype.com','【热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?- 沛_Œ—生物有机肥厂å®?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="5flsvnvamrin3" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img style="float:right;" src="/template/NEST50005/images/tel_1.jpg" /><h1><img src="/uploads/logo/20190704035722.png" alt="沛_Œ—生物有机肥厂å®? /></h1> </td> <td valign="top" align="right"> <!--<div id="5flsvnvamrin3" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div>--> </td> </tr> </table> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="imenu"> <div id="5flsvnvamrin3" class="menu"> <div id="navMenu"> <ul class="menu1"> <li class="none"><a href="/" target="">首  ™å?/a></li> <li><a href="/about/" target="">关于我们</a> <ul> <li><a href="/about/about5.html" title="">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="">发展历程</a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="">公司理念</a></li> <li><a href="/about/about8.html">董事长致è¾?/a></li> <li><a href="/about/about15.html">¾l„织机构</a></li> </ul> </li> <li><a href="/news/" target="">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/news/gsxw/" title="">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="">行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/jszs/" title="">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/supply/" target="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/yjmjfhjf/">有机无机复æ؜菌肥</a></li> <li><a href="/fgwswjf/">复合微生物菌è‚?/a></li> <li><a href="/wswjj/">微生物菌å‰?/a></li> <li><a href="/swyjf/">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zypff/">专用配方è‚?/a></li> <li><a href="/jsyjf/">阿维菌素有机è‚?/a></li> <li><a href="/yjf/">有机è‚?/a></li> <li><a href="/jfyjfscsb/">肥水专用è‚?/a></li> <li><a href="/xmf/">水溶è‚?/a></li> <!--<li><a href="/swyjf/" title="">生物有机è‚?/a></li> <li><a href="/zyyjf/" title="">专用有机è‚?/a></li>--> </ul> </li> <li><a href="/afcj/" target="">企业风采</a> <ul> <li><a href="/afcj/" title="">厂区展示</a></li> <li><a href="/bghj/" title="">办公环境</a></li> <li><a href="/ygzg/" title="">员工之家</a></li> </ul> </li> <li><a href="/about/about2.html" target="">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about4.html" target="">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about9.html" target="">营销服务</a> <ul> <li><a href="/about/about9.html" title="">合作‹¹ç¨‹</a></li> <li><a href="/about/about10.html" title="">公司配é€?/a></li> <li><a href="/about/about11.html" title="">‹¹‹åœŸæœåŠ¡</a></li> <li><a href="/about/about12.html">品牌推广</a></li> <li><a href="/about/about13.html">品质保障</a></li> <li><a href="/news/jszs">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a href="/contact/" target="">联系我们</a><ul> <li><a href="/about/about16.html" title="">人才招聘</a></li> </ul></li> </ul> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=417 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190704035530.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190704035540.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190704035549.jpg"; <!--picarr[4]="/template/NEST50005/images/banner4.jpg";--> var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<picarr.length;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div id="5flsvnvamrin3" style="position:absolute;top:0;left:0; width:100%;height:417px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="100%" height="100%"> <param name="movie" value="/template/NEST50005/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST50005/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <!-- 代码 ¾l“束 --> <div id="5flsvnvamrin3" class="bg"> <div id="imain" style=" background:#fff; padding:15px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>新闻¾cÕdˆ«</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jszs/" target="" id="current">技术知è¯?/a></dd> <dd><a href="/news/sffa/" target="" id="current">施肥æ–ÒŽ¡ˆ</a></dd> </dl> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="cle1"></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/yjmjfhjf/" target="" title="有机无机复æ؜菌肥">有机无机复æ؜菌肥</a></dd> <dd><a href="/fgwswjf/" target="" title="复合微生物菌è‚?>复合微生物菌è‚?/a></dd> <dd><a href="/wswjj/" target="" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></dd> <dd><a href="/swyjf/" target="" title="生物有机è‚?>生物有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/zypff/" target="" title="专用配方è‚?>专用配方è‚?/a></dd> <dd><a href="/jsyjf/" target="" title="阿维菌素有机è‚?>阿维菌素有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/jfyjfscsb/" target="" title="肥水专用è‚?>肥水专用è‚?/a></dd> <dd><a href="/xmf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/bzzs/" target="" title="包装展示">包装展示</a></dd> <dd><a href="/afcj/" target="" title="厂房车间">厂房车间</a></dd> <dd><a href="/ygzg/" target="" title="员工之家">员工之家</a></dd> <dd><a href="/bghj/" target="" title="办公环境">办公环境</a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div id="5flsvnvamrin3" class="tit"><h1>联系我们</h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="icontact"> <div id="5flsvnvamrin3" class="contactus"> <p>联系人:马经ç?/p> <p>电话åQ?/p> <p>手机åQ?8733100889</p> <!--<p>传真åQ?/p>--> <p>邮箱åQ?a href="mailto:451637087@qq.com">451637087@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">¾|‘址åQ?a href="http://chanskype.com">chanskype.com</a> <a href="http://销售经ç?>销售经ç?/a></p> <p>地址åQšçŸ³å®¶åº„市藁城区九门乡南屯村村北100¾cŒ™µ\åŒ?/p> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="5flsvnvamrin3" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="5flsvnvamrin3" class="container"> <div id="5flsvnvamrin3" class="content"> <h3>【热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/h3> <h6>发布旉™—´åQ?016-05-24</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> åœ?a href="/gjf/" target="_blank">òq²é¸¡¾_?/a>生äñ”厂家、ã€?a href="/yjf/" target="_blank">有机è‚?/a>ä»äh ¼½{‰æ–‡ç« ä¸­åQŒè®©å¤§å®¶äº†è§£äº†ä¸€äº›ä¸ä¸ÞZh知的知识åQŒä½†"òq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处ç?òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?对于很多人来说是˜q˜æ˜¯æ¯”较陌生的,今天我们ž®±æ¥äº†è§£ä¸€ä¸? </p> <p style="text-align:center;">秒拍真空小视频   </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 通过发酵后的òq²é¸¡¾_ªä½œä¸ºå¤©ç„¶çš„无公害的有机肥料åQŒé‡Œé¢å¯Œå«å¤§æ‰¹çš„微元素,例如氮、钾、磷½{‰ç­‰åQŒåƈ且它˜q˜å­˜åœ¨å¾®ç”Ÿç‰©èŒç¾¤åQŒèƒ½å¤Ÿæœ‰æ•ˆçš„改进土壤的透气、保水、抗逆才èƒ?在蔬菜地施用òq²é¸¡¾_ªï¼Œèƒ½å¤Ÿ˜qç”¨òq²é¸¡¾_ªçš„微生物菌¾Ÿ¤æ¥¾~©çŸ­è”¬èœåœ°çš„生长周期.可是大棚蔬菜农田需要施用发酵腐熟过的干鸡粪. </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 未通过发酵腐熟˜q‡çš„场所不单富含大批的病菌,òq¶ä¸”会容易激赯‚”¬èœæ ¹éƒ¨çš„ç–„¡—…åQŒåŞ成熏苗、坏苗的表象.那么怎样把鸡¾_ªè¿›è¡Œå‘酵腐ç†?òq²é¸¡¾_ªå‘é…‰|€Žä¹ˆå¤„理åQŒä¸‹é¢åš½Ž€å•ä»‹¾lï¼š </p> <p style="text-indent:2em;">秒拍真空小视频 在炎热的季节åQŒå¤§‹‚šå†œç”°çš„½Iºé—²æ—‰™—´æ˜¯æ¯”较多的,能够在蔬菜收完往后,清理农田的茬¿U§ï¼Œž®†å¹²é¸¡ç²ªå‡åŒ€çš„撒向高½Iºï¼Œç„¶åŽæŽ‰é˜Ÿè¡Œç¿»ç‚’进入土壤之¾c»ï¼Œ‹z’水然后½W¼ç›–薄膜åQŒå¢žåŠ å¹²é¸¡ç²ªçš„发é…üc€? </p> <p style="text-indent:2em;"> ˜q™ç§åŠžæ³•ååˆ†è€—费旉™—´åQŒåœ°æ¸©éœ€æ±‚超å‡?0摄氏度,òq¶ä¸”需要一个月以上才能ž®†å¹²é¸¡ç²ªå®Œå¥½å‘é…µòq²é¸¡¾_ªï¼Œòq²é¸¡¾_ªå‘酵如何处理地温温度低的时候时间周期会加倍的廉™•¿ã€‚挑选哪¿Uå‘é…‰|–¹æ³•è¿˜æ˜¯éœ€æ±‚依据实际情å†üc€? </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#ff0000;">˜q™ç¯‡æ–‡ç« æ‚¨æˆ–许更喜欢åQ?a href="http://chanskype.com/news/14.html">复合微生物肥料作底肥营养更周åˆ?</a></span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 现在­‘Šæ¥­‘Šå¤šçš„äh使用òq²é¸¡¾_ªæ¥ä»£æ›¿é¥²æ–™åQŒé‚£òq²é¸¡¾_ªä¸­å…·ä½“有哪些养分可以促˜q›åŠ¨æ¤ç‰©çš„吸收呢åQ? </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 下面ž®±å…·ä½“分析一下干鸡粪中的成分。相对于其他的动物而言åQŒé¸¡æ˜¯æ‰€æœ‰çš„动物里面。肠道短的,相对来说åQŒå°±æ˜¯å®ƒçš„吸收能力是å¼Þqš„åQŒæ‰€ä»¥ï¼Œè¥å…»æˆåˆ†åœ¨é¸¡çš„体内逗留的时间åƈ不长。很多的营养成分ž®Þq•™åœ¨äº†é¸¡ç²ªé‡Œã€‚所有鸡¾_ªä¸­ž®±åŒ…含了大量植物和动物所需要的营养åQŒæ ¹æ®æƒå¨éƒ¨é—¨è®¤è¯ï¼Œé¸¡ç²ªä¸­å«é‡é«˜çš„就是有æœø™´¨äº†ã€‚å…¶‹Æ¡å°±æ˜¯ç²—¾U¤ç»´å’Œç²—蛋白。这些也正是动植物所必需的养分ã€? </p> <p style="text-indent:2em;"> “干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ†â€æ‰€˜q°çš„内容åQŒæ˜¯æˆ‘们的小¾~–精心äؓ大家准备的,˜q˜è®°å¾—上½‹?a href="http://chanskype.com/supply/24.html">òq²é¸¡¾_ªç”Ÿäº§åŽ‚å®?/a>中说了什么吗åQŸè¿™äº›æˆ–è®”Rƒ½æœ‰äº›ä¸å…¨é¢çš„地方åQŒæˆ‘们会在以后的文章中äؓ大家一一说明åQ? </p> <p> <span>本文关键词:</span><span>òq²é¸¡¾_?发酵 蔬菜 旉™—´ 鸡粪ä¸?/span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="117.html">鸡粪有机肥处理方式的概述</a></div> <div>下一æ?<a href="115.html">鸡粪有机肥ä­h格带¾l™ä½ å†œä¸šž®å¸®æ‰?/a></div> </p> <div id="5flsvnvamrin3" class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%b8%c9%bc%a6%b7%e0'>òq²é¸¡¾_?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%a2%bd%cd'>发酵</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%df%b2%cb'>蔬菜</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%b1%bc%e4'>旉™—´</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%a6%b7%e0%d6%d0'>鸡粪ä¸?/a>,</div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="commentdetail"> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/296.html">【最热】干鸡粪发酵如何处理 òq²é¸¡¾_ªä¸­æœ‰å“ªäº›æˆåˆ?/a></li> <li><a href="/news/295.html">【精选】怎样处理òq²é¸¡¾_ªå‘é…µ_微生物肥的ä‹É用注意事™å?/a></li> <li><a href="/news/281.html">【推荐】制作鸡¾_ªæœ‰æœø™‚¥çš„方法_微生物肥料可以单独施ç”?/a></li> <li><a href="/news/277.html">【原创】干鸡粪含有哪些å…Õdˆ†_微生物肥料适宜清晨施用</a></li> </ul> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/133.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291635545792029946999.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291635545792029946999.jpg" alt="有机肥生产厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/133.html">有机肥生产厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/132.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291636189702029989824.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291636189702029989824.jpg" alt="有机肥厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/132.html">有机肥厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/131.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291636464862029947751.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291636464862029947751.jpg" alt="生物有机肥菌肥厂å®? /></a></h2> <h3><a href="/supply/131.html">生物有机肥菌肥厂å®?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/130.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/20299/201903291637125952029994997.jpg?path=chanskype.com/uploads/cp/201903291637125952029994997.jpg" alt="复合微生物肥料ä­hæ ? /></a></h2> <h3><a href="/supply/130.html">复合微生物肥料ä­hæ ?/a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <div id="ifooter" align="center"> <div id="5flsvnvamrin3" class="ifootnav"> <a href="/" style="color:#fff">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/" style="color:#fff">公司介绍</a> <a>|</a> <a href="/news/" style="color:#fff">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/" style="color:#fff">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/" style="color:#fff">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#" style="color:#fff">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div id="5flsvnvamrin3" class="copyright"><div id="5flsvnvamrin3" style="width:1200px; color:#000"> <div id="5flsvnvamrin3" style=" width:1200px; overflow:hidden"><img src="/template/NEST50005/images/logo.gif" alt="logo" style="float:left" /><img src="/template/NEST50005/images/fkfs.png" alt="" style="float:right; " /> </div> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l¾pȝ»Ÿ</a> chanskype.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 沛_Œ—生物有机肥厂å®? ä¸Õd…³é”®è¯:<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=鸡粪有机肥ä­hæ ? target="_blank" title="鸡粪有机肥ä­hæ ?>鸡粪有机肥ä­hæ ?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=生物有机肥厂å®? target="_blank" title="生物有机肥厂å®?>生物有机肥厂å®?/a>,<a href="http://www.yiyeso.net/s?key=矛_®¶åº„发酵鸡¾_? target="_blank" title="矛_®¶åº„发酵鸡¾_?>矛_®¶åº„发酵鸡¾_?/a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <div id="5flsvnvamrin3" class="cityspread">    技术支持:<a href="http://www.shidaihudong.com" target="_blank">时代互动</a>   <div id="5flsvnvamrin3" class="cnzz"></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=hebei" title="沛_Œ—" target="_blank" rel="nofollow">沛_Œ—</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_—" target="_blank" rel="nofollow">沛_—</a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" rel="nofollow">å±×ƒ¸œ</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi1" title="陕西" target="_blank" rel="nofollow">陕西</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="å±Þp¥¿" target="_blank" rel="nofollow">å±Þp¥¿</a> <a href="/city_index.aspx?city=gansu" title="甘肃" target="_blank" rel="nofollow">甘肃</a> <a href="/city_index.aspx?city=anhui" title="安徽" target="_blank" rel="nofollow">安徽</a> <a href="/city_index.aspx?city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx?city=hunan" title="湖南" target="_blank" rel="nofollow">湖南</a> <a href="/city_index.aspx?city=sichuan" title="四川" target="_blank" rel="nofollow">四川</a> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare" style=" margin-left:400px; width:300px;"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END -->    </div> </div></div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='5e622'><dl id='5e622'></dl></pre><strike id='5e622'></strike><p id='5e622'><legend id='5e622'></legend><noframes id='5e622'><small id='5e622'></small><noframes id='5e622'></noframes></noframes></p><style id='5e622'><q id='5e622'></q></style><big id='5e622'></big><form id='5e622'></form><blockquote id='5e622'><ul id='5e622'><span id='5e622'><b id='5e622'><ol id='5e622'><big id='5e622'><span id='5e622'></span></big></ol><small id='5e622'></small><ol id='5e622'><ul id='5e622'><tbody id='5e622'><fieldset id='5e622'><strong id='5e622'><li id='5e622'><bdo id='5e622'><abbr id='5e622'></abbr></bdo><span id='5e622'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='5e622'><noframes id='5e622'><tbody id='5e622'></tbody></noframes></legend></b><strong id='5e622'></strong></span></ul></blockquote><center id='5e622'><small id='5e622'><ins id='5e622'><td id='5e622'><div id='5e622'></div></td></ins></small></center><del id='5e622'><p id='5e622'></p><noscript id='5e622'><small id='5e622'><b id='5e622'></b><style id='5e622'></style><i id='5e622'></i><small id='5e622'><dl id='5e622'></dl><fieldset id='5e622'><form id='5e622'><dt id='5e622'><code id='5e622'></code><code id='5e622'><div id='5e622'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='5e622'><kbd id='5e622'></kbd><sup id='5e622'><th id='5e622'></th></sup></thead><sup id='5e622'><strong id='5e622'><i id='5e622'></i></strong><small id='5e622'><div id='5e622'></div></small><ins id='5e622'></ins></sup><legend id='5e622'><table id='5e622'></table></legend></noscript></del><li id='5e622'><optgroup id='5e622'></optgroup></li><label id='5e622'></label><label id='5e622'></label><sub id='5e622'></sub><del id='5e622'></del><em id='5e622'><dd id='5e622'></dd></em><small id='5e622'></small><optgroup id='5e622'><dfn id='5e622'></dfn></optgroup><option id='5e622'><tr id='5e622'><code id='5e622'></code></tr></option><fieldset id='5e622'></fieldset><strong id='5e622'></strong><noframes id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot></noframes><q id='5e622'><code id='5e622'><select id='5e622'></select></code></q><fieldset id='5e622'><big id='5e622'><tt id='5e622'></tt></big><p id='5e622'></p></fieldset><li id='5e622'></li><li id='5e622'></li><tfoot id='5e622'></tfoot><small id='5e622'></small><ul id='5e622'></ul><option id='5e622'></option><pre id='5e622'><ins id='5e622'></ins></pre><select id='5e622'></select><ins id='5e622'><td id='5e622'><i id='5e622'></i></td><u id='5e622'><code id='5e622'><thead id='5e622'><button id='5e622'><thead id='5e622'><option id='5e622'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='5e622'><em id='5e622'><big id='5e622'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='5e622'><strong id='5e622'></strong><del id='5e622'></del></sup><label id='5e622'></label><q id='5e622'><b id='5e622'><acronym id='5e622'></acronym><div id='5e622'><button id='5e622'><table id='5e622'></table><sup id='5e622'><dd id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot></dd><blockquote id='5e622'><noframes id='5e622'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='5e622'><ul id='5e622'><li id='5e622'></li></ul></div></q><tfoot id='5e622'><font id='5e622'><i id='5e622'><dd id='5e622'></dd></i></font></tfoot><tr id='5e622'><optgroup id='5e622'></optgroup></tr><address id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot><dd id='5e622'></dd></address><option id='5e622'><abbr id='5e622'><style id='5e622'></style><tt id='5e622'></tt><font id='5e622'></font><u id='5e622'><tt id='5e622'></tt></u></abbr></option><dd id='5e622'><ol id='5e622'></ol></dd><bdo id='5e622'><acronym id='5e622'><pre id='5e622'></pre></acronym><b id='5e622'><span id='5e622'></span></b><form id='5e622'></form></bdo><dl id='5e622'></dl><thead id='5e622'></thead><tt id='5e622'><tt id='5e622'></tt><sub id='5e622'><i id='5e622'><dt id='5e622'></dt><p id='5e622'></p></i></sub></tt><acronym id='5e622'><dd id='5e622'></dd></acronym><small id='5e622'><acronym id='5e622'><i id='5e622'><label id='5e622'><kbd id='5e622'><form id='5e622'><div id='5e622'><strike id='5e622'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='5e622'></bdo><strike id='5e622'><table id='5e622'></table></strike></small><strike id='5e622'></strike><abbr id='5e622'></abbr><tbody id='5e622'></tbody><sup id='5e622'></sup><code id='5e622'><ul id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot></ul></code><bdo id='5e622'></bdo><tr id='5e622'></tr><sup id='5e622'></sup><abbr id='5e622'></abbr><dfn id='5e622'><dir id='5e622'><p id='5e622'></p></dir><small id='5e622'><div id='5e622'></div></small></dfn><th id='5e622'><noscript id='5e622'></noscript></th><address id='5e622'><abbr id='5e622'></abbr><big id='5e622'></big></address><ol id='5e622'><dd id='5e622'><address id='5e622'></address></dd></ol><sub id='5e622'><optgroup id='5e622'></optgroup><thead id='5e622'></thead></sub><th id='5e622'><del id='5e622'></del></th><dd id='5e622'><small id='5e622'></small></dd><option id='5e622'><thead id='5e622'></thead></option><blockquote id='5e622'></blockquote><option id='5e622'></option><noframes id='5e622'><legend id='5e622'><style id='5e622'><dir id='5e622'><q id='5e622'></q></dir></style></legend></noframes><u id='5e622'></u><table id='5e622'><table id='5e622'><dir id='5e622'><thead id='5e622'><dl id='5e622'><td id='5e622'></td></dl></thead></dir><noframes id='5e622'><i id='5e622'><tr id='5e622'><dt id='5e622'><q id='5e622'><span id='5e622'><b id='5e622'><form id='5e622'><ins id='5e622'></ins><ul id='5e622'></ul><sub id='5e622'></sub></form><legend id='5e622'></legend><bdo id='5e622'><pre id='5e622'><center id='5e622'></center></pre></bdo></b><th id='5e622'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='5e622'><optgroup id='5e622'><dfn id='5e622'><del id='5e622'><code id='5e622'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='5e622'><div id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot><dl id='5e622'><fieldset id='5e622'></fieldset></dl></div></noframes><label id='5e622'></label></table><tfoot id='5e622'></tfoot></table><span id='5e622'></span><dfn id='5e622'></dfn><tr id='5e622'></tr><th id='5e622'><tt id='5e622'></tt><dd id='5e622'></dd></th><optgroup id='5e622'></optgroup><blockquote id='5e622'></blockquote><center id='5e622'></center><em id='5e622'><kbd id='5e622'></kbd><li id='5e622'><span id='5e622'></span></li><pre id='5e622'></pre></em><ol id='5e622'><tt id='5e622'><label id='5e622'><kbd id='5e622'></kbd></label></tt></ol><sub id='5e622'><sup id='5e622'><dl id='5e622'></dl><td id='5e622'></td><tt id='5e622'><blockquote id='5e622'><big id='5e622'><ol id='5e622'><tt id='5e622'><code id='5e622'><p id='5e622'></p><small id='5e622'><li id='5e622'></li><button id='5e622'><tfoot id='5e622'><i id='5e622'></i></tfoot></button><tbody id='5e622'><em id='5e622'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='5e622'><i id='5e622'><span id='5e622'></span><dt id='5e622'><ol id='5e622'></ol><b id='5e622'></b><strike id='5e622'><dir id='5e622'></dir></strike></dt><legend id='5e622'></legend><tr id='5e622'><optgroup id='5e622'><label id='5e622'><select id='5e622'><tt id='5e622'><blockquote id='5e622'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='5e622'></b></i><dfn id='5e622'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='5e622'></option><td id='5e622'><big id='5e622'><tfoot id='5e622'></tfoot></big><strong id='5e622'></strong></td><tfoot id='5e622'></tfoot><tfoot id='5e622'><pre id='5e622'><acronym id='5e622'><table id='5e622'><dir id='5e622'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='5e622'></tt><strong id='5e622'><u id='5e622'><div id='5e622'><div id='5e622'><q id='5e622'></q></div><strong id='5e622'><dt id='5e622'><sub id='5e622'><li id='5e622'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='5e622'></big><th id='5e622'></th><dd id='5e622'><center id='5e622'></center></dd><td id='5e622'></td><ol id='5e622'><dd id='5e622'><th id='5e622'></th></dd></ol><dt id='5e622'><div id='5e622'><abbr id='5e622'><strike id='5e622'></strike></abbr></div></dt><center id='5e622'></center><center id='5e622'></center><bdo id='5e622'><dd id='5e622'><abbr id='5e622'><strike id='5e622'></strike><ul id='5e622'><del id='5e622'><q id='5e622'><tbody id='5e622'><noframes id='5e622'><bdo id='5e622'></bdo><ul id='5e622'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='5e622'><big id='5e622'><dt id='5e622'><acronym id='5e622'></acronym><q id='5e622'><select id='5e622'><center id='5e622'><dir id='5e622'></dir></center></select><noscript id='5e622'><strong id='5e622'><tr id='5e622'></tr></strong><label id='5e622'></label><strike id='5e622'></strike><option id='5e622'><u id='5e622'><ol id='5e622'><blockquote id='5e622'></blockquote></ol></u></option><table id='5e622'></table></noscript><i id='5e622'><abbr id='5e622'></abbr></i><thead id='5e622'><strong id='5e622'><b id='5e622'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='5e622'></acronym><sub id='5e622'></sub><optgroup id='5e622'><del id='5e622'><optgroup id='5e622'></optgroup></del><button id='5e622'></button></optgroup><ul id='5e622'><em id='5e622'></em><dir id='5e622'><td id='5e622'></td><address id='5e622'></address><td id='5e622'></td><thead id='5e622'><thead id='5e622'></thead><ul id='5e622'></ul></thead></dir><del id='5e622'></del><thead id='5e622'></thead></ul><acronym id='5e622'></acronym></bdo><legend id='5e622'><font id='5e622'><font id='5e622'><span id='5e622'><tr id='5e622'><option id='5e622'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='5e622'><b id='5e622'><select id='5e622'></select></b></tbody><div id='5e622'><form id='5e622'></form><fieldset id='5e622'><pre id='5e622'><kbd id='5e622'><u id='5e622'><form id='5e622'><li id='5e622'><th id='5e622'><dt id='5e622'></dt></th></li><span id='5e622'></span></form><address id='5e622'></address></u><u id='5e622'><tt id='5e622'></tt></u></kbd></pre><p id='5e622'></p></fieldset></div><tbody id='5e622'><blockquote id='5e622'><style id='5e622'></style></blockquote><u id='5e622'></u></tbody><fieldset id='5e622'></fieldset><form id='5e622'></form><li id='5e622'><abbr id='5e622'></abbr></li><acronym id='5e622'></acronym><tt id='5e622'><dl id='5e622'></dl></tt><fieldset id='5e622'></fieldset><em id='5e622'></em><b id='5e622'></b><p id='5e622'></p><tbody id='5e622'><address id='5e622'></address><dd id='5e622'></dd></tbody><dir id='5e622'></dir><tbody id='5e622'></tbody><ul id='5e622'><select id='5e622'></select></ul><td id='5e622'></td><kbd id='5e622'><tt id='5e622'><q id='5e622'></q></tt></kbd><tfoot id='5e622'><select id='5e622'><abbr id='5e622'></abbr><table id='5e622'></table></select></tfoot><em id='5e622'><optgroup id='5e622'><label id='5e622'></label><ol id='5e622'><dir id='5e622'><label id='5e622'></label><form id='5e622'><thead id='5e622'><tbody id='5e622'></tbody></thead></form></dir><table id='5e622'><form id='5e622'><table id='5e622'><legend id='5e622'><li id='5e622'></li><big id='5e622'><span id='5e622'><optgroup id='5e622'><span id='5e622'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='5e622'></noscript><div id='5e622'><code id='5e622'><sup id='5e622'><kbd id='5e622'></kbd></sup><thead id='5e622'><small id='5e622'></small></thead></code></div><dt id='5e622'></dt></table></form></table><abbr id='5e622'><small id='5e622'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='5e622'><optgroup id='5e622'></optgroup></abbr><sup id='5e622'></sup><abbr id='5e622'><style id='5e622'><strike id='5e622'><b id='5e622'><i id='5e622'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='5e622'></table><dl id='5e622'></dl><strike id='5e622'></strike><tt id='5e622'><p id='5e622'></p></tt><div id='5e622'><noscript id='5e622'></noscript><dt id='5e622'><bdo id='5e622'><strong id='5e622'><sup id='5e622'><acronym id='5e622'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='5e622'><tbody id='5e622'></tbody><tbody id='5e622'><dl id='5e622'></dl><del id='5e622'></del><ins id='5e622'><dfn id='5e622'><button id='5e622'></button></dfn></ins><td id='5e622'></td><option id='5e622'></option><tbody id='5e622'><sub id='5e622'><acronym id='5e622'><font id='5e622'><ins id='5e622'></ins></font><tr id='5e622'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='5e622'></dir><address id='5e622'><bdo id='5e622'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='5e622'><q id='5e622'><dd id='5e622'><fieldset id='5e622'></fieldset></dd></q></form><ol id='5e622'></ol><tfoot id='5e622'></tfoot></dt></div><pre id='5e622'><tt id='5e622'></tt><noframes id='5e622'></noframes></pre><dir id='5e622'><tt id='5e622'><q id='5e622'></q><select id='5e622'><dir id='5e622'></dir><ins id='5e622'><li id='5e622'></li></ins><small id='5e622'><ul id='5e622'></ul></small><pre id='5e622'></pre></select></tt><ul id='5e622'></ul></dir><th id='5e622'></th><ol id='5e622'><sup id='5e622'><i id='5e622'><pre id='5e622'><table id='5e622'></table></pre></i></sup></ol><option id='5e622'></option><dt id='5e622'></dt><sup id='5e622'></sup><big id='5e622'></big><thead id='5e622'></thead><p id='5e622'></p><td id='5e622'><acronym id='5e622'><div id='5e622'><tt id='5e622'></tt></div><fieldset id='5e622'></fieldset><bdo id='5e622'></bdo><em id='5e622'><font id='5e622'></font></em></acronym></td><dir id='5e622'></dir><u id='5e622'></u><strong id='5e622'><td id='5e622'></td></strong><tt id='5e622'></tt><q id='5e622'><legend id='5e622'><bdo id='5e622'><bdo id='5e622'><legend id='5e622'><b id='5e622'><strong id='5e622'><label id='5e622'><sup id='5e622'><u id='5e622'><sup id='5e622'></sup></u><big id='5e622'></big><select id='5e622'></select></sup><p id='5e622'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='5e622'></noscript><dt id='5e622'></dt></bdo></legend></q><small id='5e622'></small><b id='5e622'></b><li id='5e622'><p id='5e622'><label id='5e622'><table id='5e622'><sup id='5e622'><em id='5e622'></em></sup></table><blockquote id='5e622'></blockquote></label></p></li><blockquote id='5e622'></blockquote><dd id='5e622'><thead id='5e622'></thead><abbr id='5e622'><noscript id='5e622'><tbody id='5e622'><style id='5e622'><sup id='5e622'><pre id='5e622'></pre></sup><em id='5e622'></em></style></tbody><optgroup id='5e622'><tbody id='5e622'><kbd id='5e622'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='5e622'></tfoot><big id='5e622'><thead id='5e622'></thead></big></div></html>